سایت رسمی دولت انگلستان (www.gov.uk) حقیقتاً سایت ممتازی است! گشتی در این سایت نمایان می‌کند که چرا رتبه یک شفافیت و دولت الکترونیک به این کشور تعلق گرفته است؛ حضور یکجای دستگاه‌های اطلاعاتی، سادگی و سهولت دسترسی به اطلاعات یا نیازهای مختلف، انسجام در ارائه گزارش‌ها و خدمات، و ... از ویژگی‌های این درگاه واحد دولت الکترونیک (e-Government Single Window) است. در این پست مایلیم تنها ابعادی از این سایت را معرفی نماییم.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
بخش انگلستان
منتشر کننده شفافیت برای ایران

مشارکت - Get Involve

ممکن است این سؤال برای یک شهروند انگلیسی پیش آید که من چطور می‌توانم در فرایندهای مختلف حاکمیتی و یا عمومی ورود کرده و در آنها مشارکت نمایم؟ در این سایت صفحه‌ای وجود دارد که کلیه مسیرهای این مشارکت در حوزه‌های مختلف را معرفی کرده و دسترسی‌ها را در اختیار افراد قرار می‌دهد: صفحه مشارکت (Get Involve). باز مایلم در یک بخش خاصی از این مشارکت تمرکز کنم.

در صفحه مشارکت، بخشی وجود دارد تحت عنوان مشورت (Consultation)، که آن نیز صفحه اختصاصی خود را دارد. در این صفحه دولت طرح اولیه مسائل و پیش‌نویس قوانینی که مایل است تصویب کند را با عموم مردم در میان گذاشته و از آنها مطالبه مشورت، پیشنهاد و انتقاد برای اصلاح کلی و جزئی مطلب کرده است. برای نمونه در پیش‌نویس زیر، دولت به دنبال قانون گذاری در حوزه پسماندهای مصرفی (با تمرکز بر باتری‌ها و بسته‌بندی‌ها) است. لذا مسئله و پیشنهادات خود را با مردم در میان گذاشته و از آنجا نظرجویی نموده است:

Open consultation: Batteries and packaging waste: reducing the burden for producers

سیاست‌ها - Policies

در بخش سیاست‌ها (Policies) کلیه سیاست‌های دولت به همراه توضیحات آنها، برنامه‌ها و اقدامات و آخرین اخبار مرتبط با آنها ذکر شده است. این مسئله شفافیت کاملی را نسبت به دولت و اقدامات آن، و البته قدرت ارزیابی آن ارائه می‌کند. برای نمونه لینک زیر کلیه اطلاعات مرتبط با سیاست زباله و بازیافت را ارائه می‌نماید:

Policy: Waste and recycling

چند کلیپ جالب پیرامون این سایت

StartAtGOVUK: