سایت «ما مردم» (We The People) یک سایت ثبت عریضه است، اما با یک ویژگی ممتاز: یک سایت دولتی با تعهدی دولتی. دولت اوباما سایت «ما مردم» را برای ثبت عریضه‌های مردم تأسیس نموده و خود را متعهد نمود تا عریضه‌هایی که بتوانند در مدت زمانی مشخص، «آستانه» یا تعداد مشخصی امضا را جلب نماید را عملی کرده و یا در صورت هر گونه محضوریت (همچون عدم امکان، مصلحت خاص، ...) با ارائه یک پاسخ رسمی علت عدم امکان اجرای آن را اعلام نماید.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع مطالبه‌گری
جغرافیا آمریکا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

We the People: Your Voice in Our Government

سایت‌های زیادی برای ثبت و امضای دادخواست (Petition) وجود دارد، سایت‌هایی که در آنها عموم افراد دادخواستی (عریضه) را ثبت کرده و سایرین با امضای آن عریضه، نوعی قدرت پشتیبانی اجتماعی را برای تحقق آن فراهم می‌کنند.
سایت «ما مردم» (We The People) هم یک سایت ثبت عریضه است، اما با یک ویژگی ممتاز: یک سایت دولتی با تعهدی دولتی. دولت اوباما سایت «ما مردم» را برای ثبت عریضه‌های مردم تأسیس نموده و خود را متعهد نمود تا عریضه‌هایی که بتوانند در مدت زمانی مشخص، «آستانه» یا تعداد مشخصی امضا را جلب نماید را عملی کرده و یا در صورت هر گونه محضوریت (همچون عدم امکان، مصلحت خاص، ...) با ارائه یک پاسخ رسمی علت عدم امکان اجرای آنرا اعلام نماید. البته حد «آستانه» عریضه‌ها در طول چند سال تأسیس خود (از سپتامبر 2011 تاکنون) چند مرتبه تغییر کرده، در حال حاضر این سیاست عبارت است از:

  • لزوم کسب 150 رأی در عرض 30 روز تا در سامانه «ما مردم» قابل جستجو شود؛
  • لزوم کسب 100هزار رأی در عرض 30 روز تا مشمول تعهد اجرای یا پاسخ دولت گردد.

پرطرفدارترین عریضه ثبت شده در این سامانه

File charges against the 47 U.S. Senators in violation of The Logan Act in attempting to undermine a nuclear agreement

9 مارس 2015، 47 نفر از سناتورهای ایالات متحده ضمن نگارش نامه‌ای به مسئولین کشورمان، مدعی شدند هر آنچه از خلال مذاکرات و توافق هسته‌ای با ایران بدست آید، تا پایان عمر دولت فعلی (اوباما) ماندگار بوده و دولت بعدی در اولین اقدام آنرا منقضی خواهد نمود. این اقدام که در طول تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه بود، در عمل به معنای ضعف و شکاف بزرگ در ساختار قانون‌گذاری و اجرایی ایالات متحده و کم‌اعتبار کننده اراده دولت، وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده آن کشورتعبیر و تفسیر گردید.

در همان روز نگارش این نامه، دادخواستی در سامانه «ما مردم» ثبت گردید و در آن ادعا شد که اقدام آن 47 سناتور «تضعیف کننده منافع کشور» و زیرپا گذارنده برخی قوانین فدرال از جمله Logan Act of 1799 بوده و لااقل مشمول 3 سال زندان می‌گردند. حسب ادعای صفحه «ما مردم» در سایت ویکیپدیا، این دادخواست در عرض یک روز از آستانه 100هزار امضا فراتر رفته و تا زمان نگارش این مطلب حدود 320 هزار امضا را به خود جلب کرده است. این حجم حمایت در طول عمر این سامانه بی‌سابقه بوده است. دومین عریضه پرطرفدار مربوط است به عریضه بخشش ادوارد اسنودن که تا لحظه نگارش این مطلب حدود 167 هزار امضا را به خود جلب نموده است.