نشست تخصصی «الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اندیشکده «شفافیت برای ایران» در تاریخ 13 شهریور 1398 در موزه آیت الله دکتر شهید بهشتی، برگزار گردید. 

نشست تخصصی «الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اندیشکده «شفافیت برای ایران» در تاریخ 13 شهریور 1398 در موزه آیت الله دکتر شهید بهشتی، برگزار گردید. در این نشست آقای وحید کشافی نیا، عضو اندیشکده شفافیت برای ایران، به عنوان مدعو، به طرح بحث پیرامون شفافیت در بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی پرداختند. در این ارائه، ابعاد مختلف شفافیت تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شفاف‌سازی شرکت‌های تعاونی برای اعضاء، بازرس/بازرسان و هیئت مدیره به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی، شفاف‌سازی این شرکت‌ها برای عموم مردم تحت عنوان داده‌ی باز (Open Data) و در نهایت شفافیت شرکت‌های تعاونی برای حاکمیت تحت عنوان (Shared Data) در قالب سامانه‌های حاکمیتی معرفی گردید و در هر مورد به برخی تجربیات جهانی اشاره گردید.
همچنین در این نشست خانم دکتر بهاره آروین، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، در ارائه‌ای با عنوان "شفایت، چرا و چگونه؟" به تبیین ضرورت شفافیت و نتایج آن و مرور برخی تجربیات شورای شهر و شهرداری تهران پرداختند. در پایان نیز خانم اصلاح‌پذیر مدیرعامل تعاونی راه رشد به بحث پیرامون چالش‌های شفافیت تعاونی‌ها پرداختند.