فناوری حقوقی از جمله اموری است که در کشورمان مورد غفلت واقع شده‌است و این درحالی است که چند دهه از عمر فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته جهان، موسسات و نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی در این زمینه می‌گذرد. در این نشست تلاش خواهد شد تا به اختصار فناوری حقوقی و تعاریف آن معرفی شده و علل عدم پیشرفت و توسعه‌ی آن خصوصا در کشور‌های در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.

فناوری حقوقی از جمله اموری است که در کشورمان مورد غفلت واقع شده‌است و این درحالی است که چند دهه از عمر فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته جهان، موسسات و نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی در این زمینه می‌گذرد. در این نشست تلاش خواهد شد تا به اختصار فناوری حقوقی و تعاریف آن معرفی شده و علل عدم پیشرفت و توسعه‌ی آن خصوصا در کشور‌های در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.همچنین راهکارهای مقابله با این مقوله و راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل پیشنهاد خواهد شد. در ادامه نیز قطب‌های جهانی فناوری حقوقی و همچنین موسسات بین‌المللی و فعالیت‌های آنان معرفی شده تا با نشان‌دادن میزان اهمیت و عمق فعالیت‌های موجود در این حوزه و میزان سرمایه‌گذاری اختصاجص‌یافته به این امر در کشورهای مختلف دنیا، ضرورت و فوریت پرداختن به فناوری حقوقی به درستی روشن گردد. در نهایت ثمره بحث، ره‌آورد‌ها و فرصت‌هایی است که فناوری حقوقی می‌تواند برای نظام حقوقی کشورمان و کارآمدی آن به ارمغان آورد.

تیزر جلسه

فیلم گزیده جلسه