چالشی که شرکت گلد کورپ در سال 2000 برگزار کرد مصداقی از کاربرد مدل جمع‌سپاری در عرصه علم و فن‌آوری است. گلد کورپ یک شرکت کانادایی است که در حوزه استخراج طلا فعالیت می‌کند. در اواخر دهه 1990 و طی سال‌های پیاپی، گلد کورپ در رسیدن به سودآوری خوب و دست‌یابی به یک عملکرد مطلوب ناموفق بود.

چالشی که شرکت گلد کورپ1 در سال 2000 برگزار کرد مصداقی از کاربرد مدل جمع‌سپاری در عرصه علم و فن‌آوری است. گلد کورپ یک شرکت کانادایی است که در حوزه استخراج طلا فعالیت می‌کند. در اواخر دهه 1990 و طی سال‌های پیاپی، گلد کورپ در رسیدن به سودآوری خوب و دست‌یابی به یک عملکرد مطلوب ناموفق بود. مدیر مجموعه با برگزاری جلسات متعدد با زمین شناس معدن سعی در افزایش استخراج طلا برای افزایش میزان سود دهی شرکت داشت و به این منظور حدود 10 میلیون دلار در اختیار زمین شناس معدن گذاشت تا این هدف را محقق کند. اما زمین شناس معدن در برآوردن خواسته مدیر شرکت ناتوان بود و با صرف هزینه‌ای هنگفت، هدف از پیش تعین شده تحقق پیدا نکرد. 

مدیر شرکت برای افزایش سودآوری شرکت به فکر استفاده از مدلی بود که لینوس توروالدز برای توسعه نرم افزار لینوکس استفاده کرده بود. لینوس توروالدز برای توسعه لینوکس از مردم در سراسر دنیا خواست تا به صورت داوطلبانه به توسعه لینوکس کمک کنند. برای این منظور زمانی که لینوکس وارد بازار شد هیچ گونه قفل نرم افزاری نداشت و هر کسی قادر بود در برنامه ریزی نرم افزار مشارکت کند. شرکت گلد کورپ نیز تمامی اطلاعات در مورد معادن خود از سال 1984 را در اختیار مردم گذاشت و از آنان خواست تا با ارسال پیشنهادات خودشان برای شرکت مکان‌های جدیدی را برای استخراج 6 میلیون انس طلای باقی مانده در معادن مشخص کنند. گرچه مدیر گلد کورپ با افشای اطلاعات محرمانه شرکت ریسک بسیار بزرگی کرد اما نتایج به دست آمده در پایان بسیار باور نکردنی بود.

پاداشی حدود 500 هزار دلار برای بیست و پنچ طرحی که بهترین نقاط را برای استخراج طلا معین کنند در نظر گرفته شد. بیش از 475000 نفر از وب‌سایت گلد کورپ بازدید کردند و 1400 معدن کاو به صورت آنلاین از 51 کشور جهان در این چالش شرکت کردند. گرچه شرکت رسیک بسیار بزرگی کرد لیکن با هزینه کمتر توانست نتایج بسیار بهتری به دست آورد. نکته قابل توجه آن است که برخی از دریافت‌کنندگان پاداش، هیچ سابقه‌ای در مسائل زمین‌شناسی و یا فعالیت‌های معدنی نداشتند. در پایان این چالش بسیاری از نقاط مشکوک برای استخراج طلا توسط مشارکت‌کنندگان در چالش تایید شد و بیش از 110 نقطه جدید نیز برای استخراج معین گردید. موفقیت‌های کسب شده در این چالش سبب شد تا شرکت در سال بعد چالشی دیگر برگزار کند و حدود دو میلیون دلار جایزه نقدی و برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان جایزه غیر نقدی برای برندگان این چالش در نظر گرفته شد.

منبع: Brabham, d. c. (2013), crowdsourcing, London: The MIT Press

1-  GOLDCORP INC