دیگر زمان آن فرارسیده تا مسائل اتوکشیده و غیرقابل تغییر ذهنمان از نظام حقوقی را خلاقانه به چالش بکشیم. چالشی که پرده از ظرفیتی بزرگ و پنجره ای رو به فرصت‎های جدید در نظام حقوقی کشورمان بردارد.

دیگر زمان آن فرارسیده تا مسائل اتوکشیده و غیرقابل تغییر ذهنمان از نظام حقوقی را خلاقانه به چالش بکشیم. چالشی که پرده از ظرفیتی بزرگ و پنجره ای رو به فرصت­های جدید در نظام حقوقی کشورمان بردارد.

حقوق در ابتدا برای تنظیم روابط افراد در جامعه و حمایت و تامین منافع آنها وضع شده بود و حتی حکومت و مدل­های آن، مولودی قدیمی از حقوق محسوب می­شد؛ در حالی که امروز به امری غریبه و غیرقابل فهم برای مردم تبدیل شده که برای بهره­گیری از ظرفیت­های آن باید به هزینه­های گزاف و دردسرهای عظیمی دچار شوند.

اما این روزها ابزاری در اختیار مردم قرار گرفته که می­تواند این پازل ناقص و مبهم را کامل کند و از یک غذای بی­نمک و غیرقابل خوراک، وعده­ای لذت بخش و مفید بسازد. ابزاری به نام فناوری و تکنولوژی که تلفیق آن با حقوق می­تواند اوضاع را بار دیگر برای تحقق اهداف حقوق و آنچه مردم از حقوق انتظار دارند فراهم آورد.

با این وجود برای تبیین بهتر این ماجرا باید چند سوال در رابطه با نظام حقوقی کشورمان را مرور کنیم. به نظر شما چه می شد اگر با استفاده از ظرفیت های جدیدی که فناوری برایمان به ارمغان آورده؛

1-      پرونده­های چندکیلویی کاغذی در صف مانده قوه قضائیه جای خود را با مدلی چابک و بسیار کم هزینه آنلاین عوض­ می­کرد.

2-     مردم به عنوان ذینفان اصلی قوانین و مقررات در کشور می­توانستند در فرایند تقنین به طور موثر مشارکت کنند.

3-     به جای بازار انحصاری و گران­قیمت خدمات حقوقی و وکالت، فرایند بازار را بازطراحی کرده و به جای مراجعه مردم به وکلا، آنها به مردم مراجعه کنند.

4-     مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت می­توانستند نقش نظارتی پررنگی در جامعه ایفاء کنند.

5-     اهالی بازار و اقتصاد و یا حتی عموم مردم به راحتی به قوانین و مقررات دسترسی داشته و فهم آن برایشان ساده می شد یا به جای هزینه­های گزاف به کارگیری خدمات حقوقی انسانی، یک دستیار حقوقی همراه داشتند تا خیالشان بابت ابعاد حقوقی قراردادها و امور اقتصادی­شان راحت می­شد.

و بسیاری دیگر از این سوالات که پاسخ همه آنها را در بکارگیری ظرفیت بزرگ و نوین فناوری حقوقی می­توان یافت. برای آشنایی بیشتر با این ظرفیت بی­بدیل و تشریح پاسخ سوالات مذکور دعوتید به: l.tp4.ir/fanavari02