Moovit برنامه‌ای اســت که به ترکیــب داده‌های GPS ناوگان حمل‌ونقل و داده‌های جمع‌آوری‌شــده مبتنی بر قدرت جمع‌سپاری کاربران واقعی خود متکی است. وقتی که یک کاربر سوار یک وســیله حمل‌ونقل عمومی می‌شــود، اگر نرم‌افــزار فعال باشد اطلاعات جابه‌جایی فرد به‌صورت بی‌نام بــه پایگاه داده‌هــای Moovit ارسال می‌شود و این اطلاعات با سایر کاربران نیز به اشتراک گذاشته می‌شود تا بتوانند برنامه رفت‌وآمد وسایل نقلیه را پیگیری کنند.

امروزه بسیاری از شهروندان کلان‌شهرها، در جستجوی بهترین مســیر ممکن جهت رسیدن به مقصد خود هستند. شما هم اگر در شــهر شلوغ و پررفــت‌وآمدی مانند تهــران زندگی می‌کنیــد، برنامه‌ریــزی زمانــی، جهــت استفاده از سرویس حمل‌ونقل عمومی حتماً کمک زیادی به شما خواهد کرد. اما عــدم اطلاع شــهروندان از وضعیت حمل‌ونقــل عمومی و برنامه‌ خدمات‌دهی آن، سبب هدر رفتن وقت و سرمایه آنان می‌شود و به نظر می‌رسد تلاش بسیاری از استارت‌آپ‌ها برای ارائه یک راه‌حل مناسب به این مشکل همیشگی، آن‌طور که باید و شاید به ثمر ننشسته‌است. اما اپلیکیشن Moovit در این آشفته بازار توانسته اسم‌ورسمی برای خود پیدا کند و نظر بسیاری از کاربران را در سرتاسر جهان به خود جلب کند.

Moovit برای حل مشکل شهروندان در این زمینه دست به ابتکار جالبی زد؛ برخلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های تولید‌شده که تنها به ارائه نقشه‌های خام و اولیه منطقه و برنامه زمان‌بندی شــرکت‌های حمل‌ونقل به کاربران خود اکتفــا می‌کنند، Moovit برنامه‌ای اســت که به ترکیــب داده‌های GPS ناوگان حمل‌ونقل و داده‌های جمع‌آوری‌شــده مبتنی بر قدرت جمع‌سپاری کاربران واقعی خود متکی است. این اپلیکیشن برای تأمین داده‌های خود از پنج منبع کمک می‌گیرد: جــدول زمانی حرکــت اتوبوس‌ها و قطارها (منتشرشده توســط شرک‌تهای حمل‌ونقل)، داده‌هــای مکانــی GPS متعلق به وسایل نقلیه شرکت‌های حمل‌ونقل، اطلاعات زمانی مسافران، اطلاعات مکانی مسافران و مســافت طی‌شــده توسط کاربران در هر ســفر(گزارش‌شده توسط خود کاربران). اپلیکیشن با جمع‌آوری ایــن اطلاعات که به‌نحوی ســابقه مســیرها نیز هست، گزارش‌هــای آمــاری دقیقی منتشــر کرده و گزارش آنلاین کاربران درباره وضعیت ترافیک مســیرها و حتی تعداد صندلی‌های خالــی اتوبوس‌ها را هم به این داده‌ها اضافه می‌کند. وقتی که یک کاربر سوار یک وســیله حمل‌ونقل عمومی می‌شــود، اگر نرم‌افــزار فعال باشد اطلاعات جابه‌جایی فرد به‌صورت بی‌نام بــه پایگاه داده‌هــای Moovit ارسال می‌شود و این اطلاعات با سایر کاربران نیز به اشتراک گذاشته می‌شود تا بتوانند برنامه رفت‌وآمد وسایل نقلیه را پیگیری کنند. Moovit همچنین بلافاصله در هنگام ســوار‌شــدن مســافرین از آن‌ها ســؤال‌هایی در مورد شــلوغی و کیفیت اتوبوس‌ها و مترو می‌کند که این اطلاعات نیز با مســافرانی که در ایســتگاه‌های بعدی قصد سوارشدن دارند، به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین کاربران می‌توانند اطلاعاتی در مورد حوادث، تأخیر، مســیر نادرست را به اشــتراک بگذارند.

Moovit در سال 2012 کار خود را در 20 شهر از سه کشور آغاز کرد و هم‌اکنون بیش از 2700 شهر را از 90 کشور جهان پوشش داده، بیش از 400 میلیون کاربر فعال داشته و بیش از 5 میلیارد گزارش روزانه در نرم‌افزار ثبت می‌کند. این برنامه ادعا می‌کند که حدود 90 درصــد راهنمایی‌هایش در شــهر نیویــورک از دقــت لازم برخوردار بوده است.

 

https://moovitapp.com/