تردلــس، یک شــرکت فعال در زمینــه طراحی و تولید تی‌شــرت با ســرمایه اولیه هزار دلار، سال 2000 شروع به کار کرد.این شرکت در سال 2003 مدل جدیدی از سیستم طراحی برای لباس را ارائه کرد. به این صورت که تمامی علاقه‌مندان به طراحی می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را از طریق سایت تردلس به اشتراک بگذارند. در پایان ســال 2006 درآمد شــرکت به بیش از 17 میلیون دلار با 35 درصد حاشیه سود رسید.

تأثیر جمع‌سپاری بر رشد درآمد «تردلس»

 

تردلــس1، یک شــرکت آمریکایی، فعال در زمینــه طراحی و تولید تی‌شــرت با ســرمایه اولیه هزار دلار، سال 2000 شروع به کار کرد. روال کار شرکت اینگونه بود که طراحان مختلف در دپارتمان طراحی شرکت، مشغول به ایده‌پردازی و ارائه طرح‌های خود بودند و در سوی دیگر، دپارتما‌ن‌های تولید و بازاریابی محصول، کار تولید و فروش تی‌شــرت را به عهده داشــتند. طراحان به‌طور متوسط، در ماه حدود 10 طرح پیشنهاد می‌دادند. شرکت نیز متعهد بود، بابت همــه طرح‌ها- فارغ از اینکه این طرح ها در بازار به توفیق فروش برســد یا نه- مبلغی را به طراحان پرداخت کند.

اما در سال 2003 شرکت روش کار خود را کاملا تغییر داد؛ به این صورت که در مدل جدید، تمامی علاقه‌مندان به طراحی می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را از طریق سایت تردلس به اشتراک بگذارند و به‌این‌ترتیب انحصار از دست دپارتمان طراحی خارج می‌شود. سایر مخاطبان سایت و همچنیــن مصرف‌کنندگان، می‌توانند ایــن طرح‌ها را ارزیابــی کنند و نظرات خود را پیشــنهاد دهنــد. در نهایت طرح‌های محبوب کاربران، انتخاب می‌شوند و به صاحبان طرح‌های برگزیده پاداش مالی اهدا می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز با طیف وســیعی از طرح‌ها مواجه هستند که می‌توانند آنها را برای خرید، سفارش دهند.

این مدل کسب‌وکار چند مزیت عمده برای شرکت داشت؛ از جمله این‌که با این ایده علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های طراحی شــرکت، زمان لازم برای تولید طرح جدید نیز به شــدت کاهش یافت. به‌این‌صورت که طرح‌های پیشــنهادی توســط طراحان شرکت، هرچقدر هم که به‌صورت حرفه‌ای ارائه می‌شدند، باز هم نمی‌توانستند با قدرت نوآوری و خلاقیت جمعی انبوه، برابری کنند. یعنی در این مدل، تنوع و خلاقیت طرح‌های پیشــنهادی، بسیار بالا رفت و رضایت مشــتریان هم چندین برابر شد. همچنین نظام انگیزشی کاربران سایت برای ارائه طرح، بســیار قوی‌تر از نظام پرداختی به طراحانی بود که در استخدام شــرکت بودند یا بصورت پیمانی برای آن کار می‌کردنــد.

از دیگر مزیت‌های این مدل، ارزیابی و اصلاح طرح‌های ارسالی کاربران توسط خود آن‌ها بود. این یعنــی، جامعه هدف شــرکت که خود مصرف‌کنندگان تی‌شرت هستند طرح‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند. شرکت از این طریق توانست ذائقه و سلیقه بازار را در دســت بگیرد و خود را از تحقیقات بازار بی‌نیاز کند. در واقع، شرکت از این طریق توانست از تناسب محصول تولیدشده با نیاز بازار اطمینان پیدا کرد و ریسک تولیدات خود را کاهش داد.

ارزش ایده خلاقانه شرکت در این است که بدون افزایش در منابع انســانی توانست به این موفقیت دست پیدا کند.. تعداد کارمندان شرکت تنها 20 نفر بود در حالی که تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده به عنوان طراح در سایت در ســال 2007 به 500 هزار نفر و تا سال 2013 به 2 میلیون نفر رسید. کاربران در ســال 2009 روزانه بین 150 تا 200 طرح برای ســایت ارســال می‌کردند و مشتریان ماهانه بیش از 100 هزار تی‌شــرت از شرکت می‌خریدند. گردش مالی تردلس، هر ســال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد به‌طوری‌که  در پایان ســال 2006 درآمد شــرکت به بیش از 17 میلیون دلار با 35 درصد حاشیه سود رسید.

1.  https://www.threadless.com/