سایت «99design» پلتفرمی برای برقراری ارتباط بین نیازمندان طرح گرافیکی و بیش از 957هزار طراح فراهم کرده است. مشتریان سفارش خود را اعلام می‎کنند و مسابقه آغاز می‌شود. در نهایت از میان همه طرح‌های ارسال شده، طرح مطلوب خود را انتخاب و از آن استفاده می‌کند.

تجربه‌جمع سپاری طراحی گرافیک در سایت «99designs1»

وقتی یک پروژه‌ طراحی را برون‌سپاری می‌کنید تقریبا مطمئنید که آنچه به عنوان خروجی نهایی از طراح دریافت خواهید کرد، خروجی مطلوب و مورد نظرتان نخواهد بود. شما احتمالا مجبور خواهید بود برای رسیدن به خروجی مدنظرتان با طراح وارد مناقشه‌هایی با نتیجه نامشخص شوید. اما فرض کنید بستری فراهم باشد تا صدها طراح با سلایق و مهارت‌های متفاوت روی پروژه‌ی شما کار کنند و در نهایت شما از بین صدها خروجی بهترینشان را انتخاب کنید. حتما با نتیجه ای کاملا متفاوت روبرو خواهید شد.

ســایت 99design که در ســال 2008 راه‌اندازی شــد، پلتفرمــی بــرای برقــراری ارتباط بین نیازمندان طــرح گرافیکی، لوگو، کارت ویزیت، طرح‌جلد کتاب و اجتماع بزرگی از طراحان فراهم کرده‌است. مشتریان برای سفارش‌گیری و تحویل کار در ایــن ســامانه، ویژگی‌های طرح مطلوب خود را اعلام کرده و ســبد طراحــی خــود را که بر حســب قیمت و کیفیت مورد نظر، رتبه‌بندی شده‌است، انتخاب می‌کنند. مشــتری، مبلغ بسته طراحی را در سایت پرداخت می‌کند؛ مسابقه آغاز می‌شود و جامعه 957 هزار نفری طراحان، طرح‌های خود را ارسال می‌کنند. مشتری از بین طرح‌های ارسالی، طــرح مطلوب خود را انتخــاب و اصلاحات احتمالی را پیشــنهاد می‌دهد.

ارائه‌کننده طرح برنده، علاوه بر دریافت پاداش مالی، برنده‌شــدن در چنین مســابقه‌ای را بر رزومه خود می‌افزاید. از این طریق، طراحان به‌طور پیوسته صاحب اعتبار می‌شوند. همچنین این ســایت برای جلب اعتماد مشــتریان، سازوکاری را طراحی کرده‌اســت که بر اساس آن اگر هیچ‌یک از طرح‌های ارائه‌شده موردپسند مشتری قرار نگیرد، مشتری می‌تواند هزینه‌ای پرداخت نکند و مبلغی که نزد شرکت به ودیعه گذاشته، به او بازگردانده می شود. تاکنون بیش از 418454 هزار مســابقه طراحی در این ســایت برگزار شده و مجموع مبالغ پرداختی توســط مشتریان بالغ بر 105 میلیون دلار بوده است. هم‌اکنون، 2475 مسابقه باز در حال برگزاری است و در هر 2 ثانیه یک طرح گرافیکی به سایت اضافه می‌شود.

 

1.  https://99designs.co.uk/