به صورت میانگین یک‌چهارم نمایندگان مجلس در سال گذشته در جلسات بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی غیبت داشته و ۳۵ نماینده هم با آنکه در صحن علنی حضور داشتند اما گویا ترجیح داده‌اند در آرا مشارکتی نداشته باشند.

تمرکز بر عملکرد نمایندگان مجلس دهم در سال گذشته حاکی است که 24.8 درصد نمایندگان مجلس از 290 نماینده در جلسات بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن حضور نداشته و 72 نماینده که باید در مسائل اصلی که قوه مقننه در خصوص طرح‌ها و لوایح باید تصمیم‌گیری کنند غایب بودند.

عملکرد مجلس در سال سوم هم نشانگر آن است که 12 درصد کل نمایندگان یعنی 35 نماینده در جلسات صحن مجلس مشارکتی در آراء نداشتند. این عدم مشارکت نمایندگان در صحن نشان دهنده آن است که آنها در هیچ کدام از رای‌گیری‌ها شرکت نکردند.

همچنین 5 نماینده یعنی 1.7 درصد جمع نمایندگان مردم در خانه ملت با رای ممتنع خود با آراء بی‌طرفی خود را نسبت به طرح‌ها و لوایح اعلام کردند در حقیقت آنها گرایشی به هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و همچنین اعلام نظر خود نداشتند.

178 نماینده هم که شامل 61.3 درصد نمایندگان بهارستان می‌شود با رای مثبت و منفی به طرح‌ها و لوایح نظرات‌شان را اعلام کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده از عملکرد مجلس در سال 97 و همچنین نمودار میزان مشارکت ماهانه نمایندگان در رای‌گیری‌ها مشخص شده است که مشارکت نمایندگان در ماه اول سال گذشته در رای‌گیری‌ها 183 نفر بوده که در ماه بعدی آن یعنی اردیبهشت ماه به 178 نفر تقلیل پیدا کرده است اما در ماه پایانی فصل بهار این میزان به 195 رای از 290 رای ممکن در صحن علنی رسیده است.

پایین‌ترین میزان مشارکت نمایندگان مجلس در سال گذشته مربوط به ماه ابتدایی فصل تابستان است به طوری که فقط 170 نماینده در رای‌گیری‌ها مشارکت کردند اما این میزان در مرداد ماه به 184 رای رسیده است.اما وضعیت در شهریور ماه یعنی ماه پایانی تابستان به بالاترین میزان مشارکت نمایندگان در رای‌گیری‌ها نشاندهنده بالاترین میزان رای‌گیری‌ها در کل سال گذشته است. به طوری که 218 نماینده در رای‌گیری‌ها شرکت کرده‌اند.

اولین ماه نیمه دوم سال یعنی مهر ماه وضعیت مشارکت نمایندگان در رای‌گیر‌ی‌ها به شدت تنزل پیدا کرده و به 193 رای در آن ماه رسیده بود.

این افت در میزان مشارکت نمایندگان در ماه بعدی آن یعنی آبان ماه به 190 رای رسیده و این روند کاهشی را همچنان ادامه داشت تا به آخرین ماه فصل پاییز رسیدیم. در این ماه هم میزان مشارکت نمایندگان با افت همراه بود به طوری که فقط 180 نماینده از 290 نماینده مردم در خانه ملت در رای‌گیری‌ها مشارکت داشتند که البته در دی ماه هم این میزان مشارکت تکرار شد.

در بهمن ماه سال گذشته میزان مشارکت نمایندگان از میانگین مشارکت آنان در اولین ماه فصل زمستان باز هم کمتر شده و به 176 رای رسید.اما وضعیت در آخرین ماه سال گذشته کمی بهبود پیدا کرده و به 182 رای رسید.

بر اساس بررسی این موضوع می‌توان اعلام کرد که میانگین مشارکت ماهانه نمایندگان در رای‌گیری‌ها در 12 ماه سال گذشته 185 نفر بوده است. مشارکت در رای‌گیری شامل رای مثبت، منفی و ممتنع می‌شود.

برای مشاهده جزئیات تعداد نمایندگان حاضر در جلسات علنی مجلس و غایبان و آراء مثبت و منفی و ممتنع آنها و همچنین میزان افراد مشارکت کننده در رای‌گیری و عدم مشارکت آنان و نمایندگانی که نظر ممتنع خود را اعلام کرده‌اند کلیک کنید.

تهیه شده در اندیشکده شفافیت برای ایران