نکته مهم این طرح در بند «ج» ماده ۶ است که بیان می­دارد: «پرداخت ۵٪ تا ۲۰٪ از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش ­شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرارداده‎­اند، تعلق خواهد گرفت».

بر اساس ماده ۴ این طرح، وزارت ICT مأمور ایجاد سامانه‎­ای است که گزارشات مطلعین را به صورت اسناد طبقه‌بندی‎شده ثبت نماید و همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ دولت، موظف است لیست مفاسد شناسایی­‎شده را برای استحضار عموم در آن سامانه قرار دهد.

نکته مهم این طرح در بند «ج» ماده ۶ است که بیان می­دارد: «پرداخت ۵٪ تا ۲۰٪ از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش­شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا ثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب ،در اختیار شورا قرارداده­اند، تعلق خواهد گرفت».

pdf دریافت طرح
حجم: 528 کیلوبایت