فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

این داده‌نما بر اساس آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۲۰۱۶ تارنمای Index.OKFN.org طراحی شده است. در این فهرست «ایران» در رتبه ۷۶ قرار دارد:

برای مشاهده داده‌نما باکیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید