در بودجه ۹۸، چه مبلغی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر کدام از نهادها اختصاص داده شده است؟!

بر اساس گزارش منتشر شده از بودجه سال ۹۸ کشور، مبالغی جهت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر کدام از نهادها تخصیص یافته است. هر کدام از این نهادها موظف است این بودجه را صرف حمایت از فعالیت‌هایی در راستای ماموریت خود نماید. آیا فهرستی از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها منتشر خواهد شد؟


برای مشاهده داده‌نما باکیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید