سامانه‌ی شفافیت قراردادهای کل کشور که توسط شفافیت برای ایران توسعه یافته است به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرد. با دریافت نظرات این سامانه کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

ماده‌ی ۲ از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) بیان می‌دارد که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی [اطلاعات غیرشخصی] را دارد ...»، و در بیانی صریح‌تر در بند ب از ماده‌ی ۳ همان قانون تکلیف می‌شود که: «متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد». بنابر این «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» (به آدرس cdb.mporg.ir ایجاد شد که اطلاعات قراردادی کشور به تدریج در حال بارگذاری در این پایگاه است.

با این حال شفافیت، فقط ارائه‌ی اطلاعات نیست، بلکه روش و استاندارد ارائه اطلاعات نیز هست. در شفافیت «امکان دسترسی به اطلاعات» شرط هست، ولی ابداً کافی نیست. اگر اطلاعات با کیفیت مناسب ارائه نشود، نمی‌توان در آن اطلاعات به دقت جستجو کرد، نمی‌توان به سادگی آنرا به اشتراک گذاشت، نمی‌توان آنرا تحلیل کرد، نمی‌توان آنرا مصور (بصری‌سازی) کرد، نمی‌توان آنرا با سایر داده‌ها ترکیب کرد، نمی‌توان با آن اطلاعات جدید تولید کرد، نمی‌توان مبتنی بر آن سرویس‌ها و خدمات جدید ارائه کرد، و خلاصه اینکه نمی‌توان از آن استفاده کرد؛ دقیقاً همان مشکلاتی که به دلیل روش نامطلوب ارائه‌ی اطلاعات توسط سامانه‌ی cdb.mporg.ir ایجاد شده است. به همین دلیل امروزه «میزان استفاده‌پذیری اطلاعات» (و نه صِرف دسترسی به اطلاعات) مبنای اندازه‌گیری شفافیت در نظر گرفته می‌شود.

شفافیت برای ایران پروژه‌ی «شفافیت قراردادهای دولتی» را راه‌اندازی نمود تا با گردآوری و استانداردسازی داده‌ها، آنرا به حداقل استاندارد لازم رسانده و همچنین سرویس‌های پایه‌ای را مبتنی بر آنها (نظیر تجمیع، جستجو، تحلیل، بصری‌سازی) را در اختیار عموم قرار دهد.

کلیه این اطلاعات استاندارد شده و سرویس‌های پایه‌ی توسعه داده شده، عمومی و رایگان است. لذا این داده‌ها را دانلود و از آن استفاده کنید، آنها را تحلیل و با سایر داده‌ها ترکیب کنید و مبتنی بر آنها سرویس‌های جدید رایگان یا تجاری توسعه دهید و اگر علاقه‌مند بودید دستاوردهای خودتان را با ما نیز به اشتراک بگذارید.

ورود به سامانه شفافیت قراردادها