عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع تعارض منافع
جغرافیا ایالات متحده آمریکا
منتشرکننده شفافیت برای ایران

ترجمه قانون

قانون محدودیت اشتغال بستگان ایالات متحده

ماده الف)

مفاد و مفاهیم این بخش:

1.     آژانس یا نمایندگی (agency) به معانی زیر است:

a.     شعبه اجرایی [که زیرمجموعه دولت بوده و بخشی از وظایف دولت را بر عهده دارد][1]؛

b.     دفتر، نمایندگی و یا سایر موسسات در قوه مقننه دولت فدرال؛

c.     دفتر، نمایندگی و یا سایر موسسات در قوه قضائیه؛ و

d.     دولت منطقه کلمبیا [پایتخت ایالت کارولینای جنوبی، آمریکا]؛

2.     «مقام دولتی» (public official) شامل موارد زیر می‌شود: کارمند ارشد (از جمله رئیس‌جمهور یا هر عضو کنگره)، مامور خدمات عمومی یونیفورم پوش [افرادی که در استخدام حکومت هستند و به واسطه لباس فرم خود، تمییز داده می‌شوند مثل نیروهای مسلح، کارمندان آتش‌نشانی، اخذ مالیات، خدمات گمرکی و ...]،‌ کارمند و یا هر فرد دیگری که بواسطه قانون، قواعد یا مقررات به او قدرتی داده شده، یا فردی که قدرت و اختیار نصب، استخدام، ترفیع و یا ارتقا سایرین، به او محول شده، یا می‌تواند اشخاص را برای انتصاب، استخدام، ترفیع و یا ارتقائی مرتبط با پستی در «آژانس»، معرفی کند (سفارش نمایند)؛ و

3.     بستگان (relative) یک مقام دولتی، به معنای فردی است که با مقام دولتی، با عنوان پدر، مادر، پسر، دختر، برادر، خواهر، عمو، عمه، فرزند عمو یا عمه، نوه، خواهرزاده، برادرزاده، شوهر، همسر، پدر شوهر، مادر شوهر، داماد، عروس، برادر شوهر، خواهر شوهر،  ناپدری، نامادری، فرزند خوانده، برادر یا خواهر ناتنی، خویشاوند است.

ماده ب)

مقام دولتی که مشغول خدمت در  یک آژانس است و یا اختیار قانونی و یا کنترل بر آن آژانس دارد، نباید فردی از «بستگان» خود را در پستی [غیر نظامی] در آن «آژانس»، نصب، استخدام، ترفیع یا ارتقاء دهد و [همچنین] نباید تلاشی برای انتصاب، استخدام، ترفیع و یا ارتقا آن بستگان، داشته باشد.

هم چنین، هیچ فرد نباید در یک جایگاه شغلی غیرنظامی در یک «آژانس»، منصوب یا استخدام شود و یا به آن جایگاه، ترفیع یا ارتقاء پیدا کند؛ در صورتی که این انتصاب، استخدام، ترفیع و یا ارتقا، تحت حمایت یکی از «بستگان» وی که یک «مقام دولتی» است و در حال خدمت در آن آژانس بوده و یا از اختیار قانونی یا کنترل خود بر آژانس، استفاده می‌کند.

ماده ج)

فردی که تحت نقض و مخالفت با این قانون، منصوب شده، اشتغال دارد، یا ترفیع و ارتقا یافته است، مستحق دریافت حقوق نیست. [هم چنین] نباید پولی از صندوق خزانه‌داری به عنوان دستمزد، به فردی که این چنین منصوب یا استخدام شده و یا ترفیع و ارتقاء یافته، پرداخت شود.

ماده د)

در شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث و شرایط پیش‌بینی نشده مشابه، دفتر مدیریت منابع انسانی (آژانسی مستقل از دولت فدرال ایالات متحده که نیروی کار غیرنظامی را مدیریت می‌کند) می‌تواند آیین‌نامه‌هایی را جهت جواز اشتغال موقت افرادی که اشتغال آنها در بندهای قبلی ممنوع شده بود، صادر نماید.

ماده ه)

این بخش [قانونی] نباید به شکلی تفسیر شود که مانع انتصاب افرادی گردد که «واجد شرایط ترجیحی» در هر موردی، هستند و نباید گذر از این افراد (دارای گواهی واجدین که تحت بخش 3371 (الف) این عنوان، ارائه شده) در گزینش منجر به انتصاب فردی که فاقد شرایط ترجیحی است، گردد.

(واجد شرایط ترجیحی یا preference eligible، گروه‌هایی مثل سربازان بازنشسته یا جانباز و گروهی از بازماندگان جنگی مثل همسران سربازان هستند که مشمول برخی از امتیازات در ایالات متحده می‌شوند. نمونه این امتیازات، در ماده فوق هم دیده می‌شود)

متن اصلی قانون

U.S. Code § 3110 - Employment of relatives; restrictions

 (a)

For the purpose of this section

 1. ”agency” means
  1. an Executive agency;
  2. an office, agency, or other establishment in the legislative branch;
  3. an office, agency, or other establishment in the judicial branch; and
  4. the government of the District of Columbia;
 2.  ”public official” means an officer (including the President and a Member of Congress), a member of the uniformed service, an employee and any other individual, in whom is vested the authority by law, rule, or regulation, or to whom the authority has been delegated, to appoint, employ, promote, or advance individuals, or to recommend individuals for appointment, employment, promotion, or advancement in connection with employment in an agency; and
 3.  ”relative” means, with respect to a public official, an individual who is related to the public official as father, mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, first cousin, nephew, niece, husband, wife, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother, stepsister, half brother, or half sister.

(b)

A public official may not appoint, employ, promote, advance, or advocate for appointment, employment, promotion, or advancement, in or to a civilian position in the agency in which he is serving or over which he exercises jurisdiction or control any individual who is a relative of the public official.

An individual may not be appointed, employed, promoted, or advanced in or to a civilian position in an agency if such appointment, employment, promotion, or advancement has been advocated by a public official, serving in or exercising jurisdiction or control over the agency, who is a relative of the individual.

(c)

An individual appointed, employed, promoted, or advanced in violation of this section is not entitled to pay, and money may not be paid from the Treasury as pay to an individual so appointed, employed, promoted, or advanced.

(d)

The Office of Personnel Management may prescribe regulations authorizing the temporary employment, in the event of emergencies resulting from natural disasters or similar unforeseen events or circumstances, of individuals whose employment would otherwise be prohibited by this section.

(e)

This section shall not be construed to prohibit the appointment of an individual who is a preference eligible in any case in which the passing over of that individual on a certificate of eligibles furnished under section 3317(a) of this title will result in the selection for appointment of an individual who is not a preference eligible.