پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

نوع محتوا ارزیابی
موضوع شفافیت قراردادها
بخش دولت
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

خلاصه

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

تاریخچه

در ماده‌ی سوم قانون سلامت نظام اداری، سازمان برنامه و بودجه مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات قراردادهای دستگاه اجرایی کشور می‌شود. پس از تصویب این قانون در سال ۹۰، پنج سال زمان می‌گذرد تا سامانه‌ی مدنظر این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ تأسیس می‌گردد و اندک اندک دستگاه‌های اجرایی قراردادهای خود را بر بستر این سامانه منتشر می‌کنند. در تصویر شماره‌ ۱ نمایی از این سامانه را مشاهده می‌کنیم.

 

تصویر ۱ - سامانه‌ی پایگاه اطلاعات قراردادهای کل کشور

مهم‌ترین اشکالات شناسایی شده به صورت خلاصه

اشکالات مرتبط با ارائه‌ی داده‌ در این سامانه را می‌توان به صورت خلاصه در موارد زیر دانست:

محور اشکال

توضیحات

اشکالات اساسی

 1. از اطلاعات قراردادها، محورهای اولیه شبیه به عنوان و تاریخچه‌ آن ثبت شده و مهم‌ترین محور یعنی شرح خدمات و زمان‌بندی‌ها و ضمائم به هیچ وجه ذکر نشده است.

 2. امکان دریافت اطلاعات تمام قراردادها وجود ندارد.

اشکالات محتوایی (خطاهای ثبت داده)

 1. نسبت به مهلت انجام قرارداد:

 1.1. مهلت اشتباه: بعضا مهلت انجام قرارداد به صورت کاملا اشتباه ثبت شده است. مثلا ۹۶ سال یا ۱۳۹۶ سال به عنوان مهلت درج شده است.

 1.2. عدم تعیین مهلت: برخی از قراردادها بدون مهلت انجام در سامانه ثبت شده است.

 1.3. مهلت منفی: مهلت انجام قرارداد زودتر از زمان انعقاد قرارداد بوده و مهلت انجام منفی می‌باشد.

 2. تاریخ انعقاد آینده: تاریخ انعقاد برخی قرادادها برای ماه‌ها و حتی سال‌های آینده است.

 3. عدم ثبت محل اجرا: محل اجرا در سطح استان / شهرستان / شهر ثبت نشده است.

 4. عدم تعیین مجری: مجری برای برخی قراردادها مشخص نشده است.

 5. ثبت تکراری قرارداد: در مواردی قراردادهای تکراری در سامانه مشاهده می‌شود.

 6. ثبت صوری قرارداد: برخی قراردادها به صورت کاملا مشخصی صوری هستند. به عنوان مثال قراردادی با «شرکت پسر شجاع» به مبلغ ۴۲ میلیون تومان بسته شده است.

 7. اشتباه در اسامی ثبت‌کنندگان قرارداد: در برخی موارد، اسامی افراد ثبت‌کننده قرارداد یا به صورت انگلیسی یا به صورت اشتباه درج شده است.

خطاهای نمایش داده

 1. دسترسی فقط با مشاهده صفحه اول: بدون رفتن به صفحه اصلی و ثبت session، امکان دیدن صفحات جزئیات هر قرارداد نیست؛ به تعبیر دیگر نمی‌توان مستقیم به یک صفحه از طریق url رفت. بلکه باید صفحه به صفحه با دکمه بعدی جلو رفت که این خود مسبب مشکلات مختلفی است.

 2. برخی فیلدهای اطلاعاتی مرتبط با هر قرارداد، در صفحات اصلی و برخی فیلدهای دیگر در صفحه اختصاصی هر قرارداد است. برای مثال یکی از مهم‌ترین اطلاعات که مجری است در صفحه جزئیات قرارداد نیست. این مسئله دسترسی به اطلاعات را با مشکل روبرو می‌کند.

سایر خطاها

 1. قوانین مکمل این سامانه که در بخش "جهت آگاهی" قرار داده شده‌اند خالی می‌باشد و توضیحی در این رابطه ارائه نشده است.

 2. صفحه درباره‌ی ما این سامانه خالی است.

 3. صفحه جستجوی پیشرفته با کندی بسیار کار می‌کند.

 4. رابط کاربری این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیاری دارد.

اشکالات به همراه مثال

محور اشکال

توضیحات

نمونه کدهای قراردادی

اشکالات محتوایی (خطاهای ثبت داده)

مهلت اشتباه: بعضا مهلت انجام قرارداد به صورت کاملا اشتباه ثبت شده است. مثلا ۹۶ سال یا ۱۳۹۶ سال به عنوان مهلت درج شده است.

96A315FD471B

963TD5B02913B

969P4B1E4713

969CD7556925

969RD7556910

969PD7556923

969KC49D07315

969Q65E2392D

969Q15FD231D

969PD5B08710B

عدم تعیین مهلت: برخی از قراردادها بدون مهلت انجام در سامانه ثبت شده است.

967G2E076939

9698C49D87202

969C9DF87626

96979DF87623

96949DF87620

96949DF87614

969T9DF87655

969T9DF87629

969T9DF87615

969DD5B00727

مهلت منفی: مهلت انجام قرارداد زودتر از زمان انعقاد قرارداد بوده و مهلت انجام منفی می‌باشد.

96A315FD471B

963TD5B02913B

969P4B1E4713

969CD7556925

969RD7556910

969PD7556923

969KC49D07315

969Q65E2392D

969Q15FD231D

969PD5B08710B

تاریخ انعقاد برخی قرادادها برای ماه‌ها و حتی سال‌های آینده است.

969G92A9071A

968RD755692E

96862E076729B

96866785765E

965TD5B06913B

9672C49D0712D

965NC49D8712D

964RC49D4741A

963LC49D074C

96CNB751071C

عدم ثبت محل اجرا: محل اجرا در سطح استان / شهرستان / شهر ثبت نشده است.

96A34B1E8727

969TC49D87121

96A34B1E8747

96A3C49D8785

96A4C49D879A

96A49EC23948

96A4C49D8783

96A44B1E8740

96A49EC23920

96A49EC23933

عدم تعیین مجری: مجری برای برخی قراردادها مشخص نشده است.

959F563907131

95755639071D

94B14A3E041C

957Q92A90711

9551C49D0778

96514B1E077D

957CC49D07115

958IC49D0715D

96644A3E021C

965ED5B00711C

ثبت تکراری قرارداد: در مواردی قراردادهای تکراری در سامانه مشاهده می‌شود.

به عنوان مثال:

دو قرارداد مرمت خانه توتونچی:

966L6785075A

95CG6785071A


شمشیری نیریزی:

95BI67850722

95BI67850735

ثبت صوری قرارداد: برخی قراردادها به صورت کاملا مشخصی صوری هستند. به عنوان مثال قراردادی با «شرکت پسر شجاع» به مبلغ ۴۲ میلیون تومان بسته شده است.

968UC49D07130

اشتباه در اسامی ثبت‌کنندگان قرارداد: در برخی موارد، اسامی افراد ثبت‌کننده قرارداد یا به صورت انگلیسی یا به صورت اشتباه درج شده است.

اسامی مانند:

Salar jamei*

 *آقا امید

* وزارت کشور وزارت کشور

atefeh kazemi*

این مطلب توسط آقای محمدحسین ملک‌نژاد، مدیر واحد سامانه‌های مجموعه شفافیت برای ایران تهیه شده است.