اتاق بازرگانی یکی از کلیدی‌ترین نهادها در واردات و صادرات محسوب می‌شود. اما این نهاد در برخی موارد دچار فساد و ناکارآمدی شده و به همین دلیل نمی‌تواند وظیفه اصلی خود که تقویت تولید داخلی است را انجام دهد. در همین راستا ارائه‌ای برای آشنایی با ساختار اتاق بازرگانی و مشکلات آن تهیه کرده‌ایم. در این ارائه ضمن معرفی اتاق بازرگانی و مشکلات آن و همچنین بررسی تجارب سایر کشورها در اداره اتاق بازرگانی، پیشنهاداتی برای رفع فساد و ناکارآمدی از این نهاد ارائه می‌کنیم. شما بعد از مشاهده این ارائه می‌توانید ضمن آشنایی با اتاق بازرگانی و ساختارها و مشکلات آن، راهکارهایی برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی در این نهاد پیشنهاد دهید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه بررسی ساختاری و عملکردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدت زمان ارائه 90 دقیقه

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. مقدمه

  1. مزایا و معایب خودتنظیم‌گری

  2. طبقه‌بندی تشکل‌های خصوصی

 2. معرفی و اهمیت اتاق بازرگانی

  1. قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

  2. وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی

  3. ارکان اتاق بازرگانی

  4. درآمدهای اتاق بازرگانی

  5. اهمیت اتاق بازرگانی

  6. تاریخچه سیر شکل‌گیری و قوانین اتاق بازرگانی

  7. انواع مدل‌های اتاق‌های بازرگانی در دنیا

 3. آسیب‌شناسی ساختاری و عملکردی اتاق بازرگانی

  1. غلبه بخش بازرگانی (واردات) بر تولید

  2. تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی

  3. تعداد کم اعضای اتاق بازرگانی

  4. مشارکت پایین در انتخابات‌های اتاق بازرگانی

  5. تبعات حضور پررنگ اتاق بازرگانی در حاکمیت

   1. تعارض منافع ناشی از حضور پررنگ اتاق بازرگانی در حاکمیت

  6. عدم تناسب حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی

  7. تسلط هیئت رئیسه بر امور اتاق بازرگانی

  8. تعارض منافع در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی

  9. عدم کارکرد مناسب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی

  10. عدم پذیرش مسئولیت سوءاستفاده از کارت بازرگانی

  11. معضل درآمدهای اضافی اتاق بازرگانی

  12. شفافیت ناکافی مسائل مالی اتاق بازرگانی

  13. تمامیت‌خواهی اتاق بازرگانی در برابر سایر تشکل‌های خصوصی

  14. تعارض بین درآمد و وظایف اتاق بازرگانی

 4. نمونه‌هایی از نظارت بر فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی در دنیا

 5. پیشنهادات جهت اصلاح ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی