تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است. در همین راستا ارائه‌ای آماده کرده‌ایم تا در آن، مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت را مورد بررسی قرار دهیم. شما بعد از مشاهده این ارائه با مصادیق تعارض منافع و ریشه‌های وقوع آن در نظام سلامت آشنا خواهید شد.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه تعارض منافع در نظام سلامت
ارائه دهنده دکتر مهدی مختاری
مدت زمان ارائه 64 دقیقه
پاورپوینت ارائه  bit.ly/2MwffSm 
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/Health_system , l.tp4.ir/Conflict_of_Interest 
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع bit.ly/2MCVf0I , bit.ly/2PaFWJg 

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. مدل‌های نظام سلامت

  1. مدل Control Knobs

  2. مدل Building Blocks

 2. تعارض منافع در نظام سلامت

  1. مثال‌هایی از تعارض منافع

  2. لزوم مدیریت تعارض منافع

  3. تعریف تعارض منافع

  4. ارتباط تعارض منافع با مسئله فساد

  5. دسته‌بندی تعارض منافع

   1. تعارض منافع فردی

   2. تعارض منافع سازمانی

  6. عوامل ایجاد کننده تعارض منافع

   1. عوامل فردی

   2. عوامل نهادی

  7. حوزه‌های تعارض منافع در نظام سلامت

   1. تعارض منافع در ارائه خدمات بهداشتی درمانی

   2. تعارض منافع در آموزش

   3. تعارض منافع در پژوهش

   4. تعارض منافع در تدوین راهنماهای بالینی

   5. تعارض منافع در مناصب حاکمیتی و مدیریتی

  8. مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت

   1. تعارض درآمد و وظایف

    1. در بعد فردی

    2. در بعد سازمانی و کلان

   2. تعارض وظایف

   3. اتحاد قاعده‌گذار و مجری

   4. اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)

   5. تبانی خدمت‌گزاران

   6. اشتغال همزمان

   7. ارتباطات پساشغلی (درب‌های گردان)

   8. ارتباط سهام‌داری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری