شورای شهر تهران با زحمات اعضای شورای جدید و به ویژه خانم دکتر آروین، شفاف‌ترین نهاد کشور محسوب می‌شود. میزان تحقق شفافیت در شورای شهر تهران از شهریور 1396، خبر از سرعت قابل توجه تحقق شفافیت در این شورا می‌دهد. این سرعت نمایانگر اهمیت بالای شفافیت برای شورای شهر پنجم است. اما تا رسیدن به شفافیت کامل فاصله زیادی وجود دارد. در ادامه، مسیر رسیدن به شفافیت کامل و وضعیت کنونی شفافیت شورای شهر تهران را مشاهده می‌کنید.

نوع محتوا ارزیابی
موضوع شفافیت
بخش شورا و کمیسیون
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

راهنمای رنگ‌های جدول

کاملاً شفاف
عموماً شفاف
نیمه شفاف
عموماً غیرشفاف
کاملاً غیرشفاف
نامشخص

نقشه شفافیت شورای شهر تهران

محور

شاخص

وضعیت

مشخصات محتوایی جلسات شورای شهر

پخش زنده تصویری جلسات علنی

تمام جلسات علنی به صورت زنده پخش می‌شود.[1]

پخش زنده صوتی جلسات علنی

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده تصویری بدون صوت جلسات غیر علنی

ارائه نمی‌شود.

آرشیو فیلم جلسات

ارائه نمی‌شود.

آرشیو صوت جلسات

ارائه نمی‌شود.

مشروح مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

خلاصه مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

مصوبات

ارائه مصوبات در قالب HTML

مستندات و مکتوبات

ارائه مستندات مورد بحث در هر جلسه پیش از آن جلسه در قالب pdf.

آرای نمایندگان

ارائه آرای نمایندگان در صورت جلسه در قالب PDF

مشخصات شکلی جلسات

برنامه و دستور جلسات علنی

5 روز قبل از هر جلسه در قالب pdf منتشر می‌شود.

برنامه و دستور جلسات غیر علنی

ارائه نمی‌شود.

صورت جلسه جلسات علنی

بعد از هر جلسه در قالب PDF ارائه می‌شود.

اسامی مدعوین جلسات علنی

مسئولان حاضر در جلسه در صورت جلسه در قالب PDF منتشر می‌شود.

اسامی مدعوین جلسات غیر علنی

ارائه نمی‌شود.

حضور و غیاب جلسات علنی

ارائه اسامی حاضران و غایبان در صورت‌جلسه در قالب PDF

غیبت نمایندگان در هنگام رأی‌گیری

ارائه اسامی غایبان هنگام رأی‌گیری در صورت‌جلسه در قالب PDF

حضور و غیاب جلسات غیر علنی

ارائه نمی‌شود.

تأخیر و تعجیل نمایندگان

غایبین در ابتدای جلسات در صورت جلسه در قالب PDF منتشر می‌شود.

امکان حضور مردم

ارائه نمی‌شود.

شفافیت اعضای شورای شهر

مشخصات عمومی نمایندگان

تنها اسامی و تصویر نمایندگان در دسترس است. برای برخی نمایندگان، رزومه آن‌ها نیز موجود است.

سوابق پیشین نمایندگان

ارائه سوابق برخی اعضا به صورت ناقص.

سمت‌های فعلی نمایندگان

ارائه نمی‌شود.

نحوه دسترسی مردم به نمایندگان

ارائه نمی‌شود.

اموال و دارایی‌های نمایندگان

ارائه نمی‌شود.

حقوق و مزایای نمایندگان

ارائه نمی‌شود.

سند اصول رفتاری نمایندگان

ارائه نمی‌شود.

نحوه ارتباط مردم با کارکنان شاخص

ارائه نمی‌شود.

توصیه‌نامه‌ها

ارائه نمی‌شود.

هدایای دریافتی

ارائه نمی‌شود.

حمایت از طرح‌ها

ارائه نمی‌شود.

سفرها و مزایای مسافرتی

ارائه نمی‌شود.

اعلام تعارض منافع

ارائه نمی‌شود.

کمیسیون‌ها

ساختار

صرفا نام رئیس و اعضای کمیسیون‌ها مشخص است.

برنامه و دستور جلسات

ارائه نمی‌شود.

حضور و غیاب اعضا

ارائه نمی‌شود.

امکان حضور مردم

ارائه نمی‌شود.

مشروح مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

خلاصه مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده صوتی

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده تصویری

ارائه نمی‌شود.

آرشیو صوت

ارائه نمی‌شود.

آرشیو فیلم

ارائه نمی‌شود.

آرای اعضا

ارائه نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های شورای شهر

صفحه آمار

ارائه نمی‌شود.

انتشار پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح

ارائه نمی‌شود.

انتشار اطلاعات کلیه پروژه‌های علمی

ارائه نمی‌شود.

انتشار هزینه‌های مرکز پژوهش‌ها

ارائه نمی‌شود.

نرم‌افزار نسخه موبایل دریافت اطلاعات

ارائه نمی‌شود.

شفافیت بودجه شورای شهر

شفافیت بودجه شورای شهر

ارائه نمی‌شود.

منابع