پلتفرم ریکجاویک بهتر برای تشویق مشارکت شهروندی در فرآیند تصمیم‌گیری به‌کار می‌رود و به شهروندان فرصتی می‌دهد تا ایده‌های خود را در این پلتفرم بارگذاری کنند و به ایده‌هایی رأی دهند(موافق یا مخالف) که جذّاب یا غیرجذّاب هستند. شورای شهر متعهد شده تا هر ماه 15 ایده محبوب را بازبینی کند و شهروندان را از وضعیت اجرای این ایده‌ها آگاه سازد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
جغرافیا ایسلند
منتشر کننده شفافیت برای ایران

محل: ریکجاویک، ایسلند
سطح: شهری

نمای کلی

 پلتفرم ریکجاویک بهتر برای تشویق مشارکت شهروندی در فرآیند تصمیم‌گیری به‌کار می‌رود و به شهروندان فرصتی می‌دهد تا ایده‌های خود را در این پلتفرم بارگذاری کنند و به ایده‌هایی رأی دهند(موافق یا مخالف) که جذّاب یا غیرجذّاب هستند. شورای شهر متعهد شده تا هر ماه 15 ایده محبوب را بازبینی کند و شهروندان را از وضعیت اجرای این ایده‌ها آگاه سازد. از سال 2010، حدود 16،000 کاربری که ثبت‌ نام کرده‌اند، بیش از 5،000 ایده ارائه کرده‌ و 11،000 نظر مطرح کرده‌اند؛ شورای شهر، 1045 ایده را پردازش کرده، 220 مورد را تصویب نموده، 289 مورد را رد کرده و هنوز در حال پردازش 336 پیشنهاد دیگر است. «در کل، بیش از 70،000 نفر از این سایت بازدید کرده‌اند، که اگر بدانید ریکجاویک حدود 120،000 نفر جمعیت دارد، رقم قابل توجهی است.» به دنبال موفقیت برنامه ریکجاویک بهتر، برنامه محلات بهتر به عنوان پلتفرم بودجه‌ریزی مشارکتی الکترونیکی شروع به‌کار کرد، که اجازه مشارکت در اختصاص منابع مالی به پروژه‌ها را می‌داد. در بهار امسال، 420 پیشنهاد در پلتفرم محلات بهتر پذیرفته شد. ایده‌ها با هم فرق می‌کنند و از بین «موفقیت‌های اولیه، می‌توان به ایده یک دختر 9 ساله اشاره کرد که درخواست سفرهای مدرسه‌ای بیشتر کرده بود». فرآیند تصدیق، اطمینان می‌دهد که شهروندان فقط می‌توانند یک رأی در هر پلتفرم بدهند.

نقاط قوت

تحلیل‌ها بر روی پلتفرم نشان داده‌اند که یکپارچه ‌کردن آن با فرآیندهای دولت محلی و تضمین بازبینی پیشنهادات در هر ماه، یک نقطه قوت بسیار مهم است و اثربخشی و گزاره ارزش فرآیند را برای شهروندان بهبود می‌بخشد. حلقه‌های بازخورد قوی باعث اعتماد شهروندان به این فرآیند می‌شوند. در نهایت، رابطی که مشورت را تشویق می‌کند و از شهروندان می‌خواهد تا مباحثاتی علیه یا به نفع موضوعی مطرح کنند، به این معناست که کاربران تشویق می‌شوند تا مباحثاتی را مطرح کنند که برای گروه گسترده‌تری جالب است، به جای اینکه فقط بحث‌هایی درباره برخی نظرات فردی مطرح کنند.

نقاط ضعف

مشخص نیست که پلتفرم به مجموعه وسیعی از کاربران دسترسی دارد یا خیر؛ و بیشتر به سمت شهروندانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، متمایل می‌شود. برخی شهروندان معتقدند که مقیاس این پلتفرم به قدری کوچک است که ارزش مشارکت ندارد. در نهایت، شهروندان همیشه درک واضحی از قابلیت‌های دولت ندارند.

منابع

  1. ulie Simon, et al., Digital Democracy: The tools transforming political engagement, (Nesta, Feb. 2017) available at: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/digital_democracy.pdf

  2. http://participedia.net/en/cases/electronic-participatory-budgeting-iceland