بارسلونا دسیدیم پلتفرمی است که هدف از آن، امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان در مورد برنامه عملیاتی شهری (PAM) بارسلونا تا دسامبر 2016 و حفظ جریان بحث درباره برنامه چهار سال بعدی است. 120،000 نفر (7.5 درصد جمعیت بارسلون) در این فرآیندِ پیشنهاد شرکت کرده‌اند. کاربران می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند و طرح‌های مطرح شده توسط سایر کاربران یا شورای شهر را در این پلتفرم دنبال کنند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
جغرافیا اسپانیا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

محل: بارسلون، اسپانیا
سطح: شهری

نمای کلی

بارسلونا دسیدیم پلتفرمی است که هدف از آن، امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان در مورد برنامه عملیاتی شهری (PAM) بارسلونا تا دسامبر 2016 و حفظ جریان بحث درباره برنامه چهار سال بعدی است. 120،000 نفر (7.5 درصد جمعیت بارسلون) در این فرآیندِ پیشنهاد شرکت کرده‌اند. کاربران می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند و طرح‌های مطرح شده توسط سایر کاربران یا شورای شهر را در این پلتفرم دنبال کنند. کاربران برای رأی‌دادن به این پیشنهادها باید ثبت‌ نام کنند و به عنوان ساکنان رسمی شهر شناخته شوند. رأی‌دهندگان به پنج گروه موضوعی تقسیم بندی می‌شوند: دولت خوب، سلامت، اقتصاد فراگیر، عدالت جهانی، تغییر زیست‌محیطی. این پلتفرم 10860 پیشنهاد دریافت کرد که 1476 مورد آن‌ها در PAM آورده شد.

نقاط قوت

این پلتفرم از «مدل ترکیبی» استفاده کرده است تا بر شکاف دیجیتال بین کسانی که به فناوری‌های جدید دسترسی داشته و دانش آن را دارند و کسانی که فاقد این امکانات هستند، غلبه کند؛ بنابراین، فرصت‌های مشارکت آنلاین و آفلاین فراوانی وجود دارد - از جلسات شورای شهر گرفته تا بحث و رأی‌گیری آنلاین، که نتایج همه آن‌ها ترکیب می‌شود. تیم اختصاصی دولت می‌توانست پیشنهادات عموم مردم را بازبینی و گروه‌بندی کند و مجدداً روی آن‌ها کار کند و همچنین فرصت‌های مشارکت از سوی افراد را در نظر بگیرد (با توجه به اینکه پیشنهادات هم از جانب شهروندان و هم از سوی شورای شهر طرح می‌شدند، وجود یک تیم اختصاصی برای تعدیل پلتفرم و یکپارچه‌ کردن پیشنهادات، احتمالاً اجرای این فرآیند را تسهیل می‌کرد).

نقاط ضعف

در حالی که منابع نشان داده‌اند طرحی برای استفاده از مدل‌های آماری جهت درک بهتر موفقیت یا شکست پیشنهادات وجود دارد، اما هنوز وضوح کاملی در این مورد وجود ندارد که چرا و کدام پیشنهادات در PAM مطرح شده‌اند(به‌نظر می‌رسد علت آن ترکیبی از این موارد باشد: محتوای پیشنهادات، میزان پشتیبانی که دریافت می‌کنند، نظرات مطرح شده و جلسات مربوطه و رو در رو).

منابع

  1. https://www.decidim.barcelona

  2. https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/blog/-/blogs/how-are-decisions-taken-on-decidim-barcelona-is-the-project-that-has-received-one-of-the-awards-for-democratic-quality-2017#.WU1rJhPyuuU

  3. http://governobert.bcn.cat/en/noticia/decidimbarcelona-the-web-for-everyone-to-help-build-barcelona

  4. http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/en/blog/decidimbarcelona

  5. https://decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/6/6_Gracia_Mesures_L%C3%ADnies_d_Actuaci%C3%B3_al_Districte_de_Gr%C3%A0cia.pdf