آراگون پارتیسیپا یک پتلفرم مشارکت شهروندی است که در جامعه خودمختار آراگون راه‌اندازی شد. این پلتفرم توسط اداره کل مشارکت شهروندی، اقدام خارجی و همکاری اداره می‌شود، سازمانی که تحت نظارت دفتر رئیس جمهور کار می‌کند و مسئول ارتقای مشارکت شهروندان در منطقه براساس حکم قانون اساسی آراگون است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
جغرافیا اسپانیا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

محل: اسپانیا
سطح: منطقه‌ای

نمای کلی

آراگون پارتیسیپا یک پتلفرم مشارکت شهروندی است که در جامعه خودمختار آراگون راه‌اندازی شد. این پلتفرم توسط اداره کل مشارکت شهروندی، اقدام خارجی و همکاری اداره می‌شود، سازمانی که تحت نظارت دفتر رئیس جمهور کار می‌کند و مسئول ارتقای مشارکت شهروندان در منطقه براساس حکم قانون اساسی آراگون است. قانونی که موجب ایجاد این اداره کل شد، به طور وسیع تفسیر شده‌ است و شش هدف اصلی را تعریف می‌کند که این نهاد باید به دنبال رسیدن به آن‌ها باشد، اما بسیاری از کارها را به عهده صلاحدید مدیران اجرایی می‌گذارد. در خواست مشورت از طریق آراگون پارتیسیپا توسط نهادهای دولتی ارائه می‌شوند و الزام‌آور نیستند. پس از ارائه این درخواست‌های مشورت، تلاش‌ برای مشارکت عمومی در سه فاز با رویه مشخص انجام می‌گیرد:

  1. فاز اطلاعات که شهروندان در این مرحله از مسئله موردنظر آگاه می‌شوند؛

  2. فاز بحث و پیشنهاد، که در این مرحله درباره مسئله بحث می‌شود و پیشنهاداتی مطرح می‌شوند؛

  3. فاز بازخورد که شهروندان و شرکت کنندگان در این مرحله از نتیجه این فرآیند آگاه می‌شوند.

مشورت‌ها طی این فرآیند از طریق ترکیبی از سازوکارهای آنلاین و آفلاین انجام می‌شوند، از جمله از طریق درگاه وب و برگزاری کارگروه‌های رو در رو.

نقاط قوت

ساختار قوانین مشارکت شهروندی آراگون به گونه‌ای است که جای زیادی برای آزمایش و تکرار و همچنین انجام تلاش‌ویژه در جهت مشارکت شهروندان در سطوح منطقه‌ای و محلی دارد. این حکم، استفاده از پلتفرم‌های فناوری برای افزایش تلاش‌های مشارکت شهروندان آراگون را نیز تسهیل کرده است.

نقاط ضعف

مشخص نیست که اداره کل تا چه حد در درگیرکردن واقعی بخش‌های بزرگ جمعیت در فعالیت‌های مختلف مشارکت شهروندی، موفق بوده است. در حالی که Gigapp روایت‌های قابل توجهی از پروژه‌های موفق مشورتی، که به ثمر رسیده‌اند را فراهم کرده - از جمله پروژه شهر سابینانیگو - امّا مقیاس‌های مفصل‌تری برای ارزیابی موفقیت این قانون به صورت کلی لازم است. اگرچه اخیرا آراگون پارتیسیپا بخش ارزیابی را نیز به مشاوره‌های فردی افزوده است، اما جمع‌آوری و انتشار داده بیشتر نیز می‌تواند به بهبود این قانون کمک کند.

منابع

  1. Gobierno de Aragon, Cauderno Metodólogica de Participación Ciudadana, http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/cuaderno_metodologicodef.pdf (accessed April 30, 2017)
  2. Sergio Castel Gayán and Elías Escanero Loriente, Estrategias para la gobernanza local: La experiencia Aragón Participa, (GIGAPP, 2013) http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/G09-CASTEL_GAYTAN-2013.pdf (Sep. 23, 2013)