مقدمه

مقتضیات فعالیت جاری شفافیت برای ایران در بعضی زمینه‌ها نیازمند جبران زحمت همکاران بر اساس ساعات کاری است. با توجه به سؤال‌های متنوع و مختلف اعضای مجموعه در کنار تعارض منافع برخی فعالیت‌ها با یکدیگر در ادامه سعی‌ می‌کنیم با ارائه چند قانون کلی، چگونگی ثبت ساعات کاری را توضیح دهیم. لطفاً با پیشنهاد‌ها و انتقادهای خود به تکمیل این راهنما کمک کنید. انشاالله آنچه می‌کنیم و آن‌ مبالغی که دریافت می‌کنیم موجب خیر و برکت در کار و زندگی و نسل‌های بعدی ما باشد.

ماده 1: کلیات

1-1. پرداختی به ازای ساعت در سال 96 (هزار تومان)

مقطع تحصیلی

میزان پرداختی

دانشجوی کارشناسی

9900

فارغ‌التحصیل کارشناسی

11000

دانشجوی ارشد

12100

فارغ‌التحصیل ارشد

13200

دانشجوی دکتری

14300

فارغ‌التحصیل دکتری

15400


نکته: مبلغ نهایی پرداخت مبتنی بر شاخص‌های فرایندی و عملکردی مندرج در سند شاخص‌های ارزیابی عملکرد تا 30 درصد کم و یا زیاد خواهد شد.

ماده 2: قوانین کلی اعضا

2-1. کلیات

 1. حضور در ایتان برای انجام فعالیت کاری و یا هر گونه فعالیت مرتبط با امور مجموعه، بلامانع است.

 2. در ثبت ساعات فعالیت‌ها، اصل بر اعتماد متقابل میان همکاران و مجموعه است.

 3. «عرف» تعیین کننده‌ی برخی موارد و مصداق‌ها است.

 4. ساعت فعالیت‌ خود را به‌صورت روزانه و با توضیحات لازم در اکسل ثبت ساعات کاری (موجود در پاپالی شفافیت برای ایران) ثبت کنید.

 5. قوانین کلی و جزئی با اجازه‌ی مسئول مجموعه و در شرایط خاص قابل ‌تغییر است.

 6. لازم است برنامه روزها و ساعات حضور در ایتان به مدیر داخلی ارائه شود.

 7. هیچ‌یک از اعضا بدون هماهنگی با مسئول مجموعه نمی‌توانند مسئولیتی خارج از مجموعه را بپذیرند.

2-2. قوانین اداری

 1. لازم است همکاران اثر انگشت خود را در ابتدا و انتهای روز در سامانه حضور و غیاب ایتان ثبت نمایند.

 2. همکاران موظف به استفاده از تلگرام دوم که صرفا به امور کاری اختصاص یافته هستند. در هنگام کار، استفاده از تلگرام عمومی ممنوع است.

 3. چگونگی ثبت ساعات ناهار و نماز، و نیز محل پرداخت هزینه ناهار هر فرد، از جدول زیر پیروی می‌کند:

 

عنوان

ساعت کاری مفید زیر 4 ساعت

ساعت کاری مفید بین 4 تا 8 ساعت

ساعت کاری مفید بالای 8 ساعت

ساعات ناهار و نماز

ثبت نشود

ثبت نشود

ثبت شود

ناهار، مهمان شفافیت!

خیر

بله

بله

2-3. ثبت ساعات

 1. ساعت فعالیت‌های اجرایی مرتبط با مجموعه را کامل ثبت کنید.

 2. ساعت حضور در جلسات مرتبط با مجموعه را کامل ثبت کنید.

 3. هزینه رفت‌وآمد به جلسات بیرون از ایتان مطابق عرف[1] قابل بازپرداخت است.

 4. هزینه‌های جانبی جلسات (پذیرایی، دعوت مهمان، ...) به میزان عرف جلسات قابل بازپرداخت است.

 5. ساعتی که در رفت‌و‌آمد به جلسات بیرونی می‌گذرد را در صورتی که در خلال ساعات کاری روز باشد، ثبت کنید[2].

 6. هزینه‌ی آزمون‌وخطای بیش از عرف در فعالیت‌های اجرایی را ثبت نکنید.[3]

2-4. فعالیت‌های علمی و پژوهشی

قاعده کلی در ثبت ساعات ناظر به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، که خروجی آنها به نحوی برای مجموعه دارای فایده است، از فرایند زیر تبعیت می‌کند:

نکات و توضیحات:

 1. مصادیق فعالیت‌های علمی-پژوهشی مرتبط با فعالیت‌های مجموعه: تهیه پرده‌نگار، گزارش، ... در موضوعات فعالیت مجموعه؛

 2. معیار میزان استفاده خروجی برای مجموعه: عرف یا توافق

 3. ساعاتی که برای مشاهده‌ی آموزش‌های مرتبط با مجموعه صرف می‌شود (به میزان عرف آن) قابل ثبت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[1] وسایل حمل و نقل شخصی یا عمومی در صورت امکان،‌ در غیر این‌صورت استفاده از راه‌حل‌هایی مثل اسنپ.

[2] برای مثال صبح از منزل تشریف می‌برید جلسه‌ای و بعد تشریف می‌برید ایتان. مسیر رفت را نه، اما مسیر برگشت جزء بازه‌ی کاری است و قابل ثبت.

[3] مثال: آزمون‌وخطا به علت ضعف توانایی در آفیس