ماده 1

اتاق در حکم «اتاق مطالعه» است، مگر آنکه بنا به تصمیمات جمعی یا تصمیم مسئول محترم مجموعه بصورت موقت از این حکم استثنا شود. لذا اصل بر آن است که:

 • صحبت کردن با صدای بلند ممنوع است؛

 • هرگونه اطلاع‌رسانی غیرضروری و غیرفوری (مانند خبرخوانی و أمثال آن) ممنوع است؛

ماده 2

افراد بر وقت و برنامه کاری خود مسلط هستند و این وقت بایستی توسط سایر افراد محترم شمرده شود، مگر تنها با اجازه ایشان و به صورت کوتاه و به گونه‌ای که مخل اصل 1 نگردد. بدین ترتیب:

 • سوال پرسیدن و مشورت کردن و صحبت کردن با افراد، تنها با رعایت این اصل امکان‌پذیر است؛

 • به دیگران احترام بگذاریم و تنها پس از اجازه گرفتن مزاحم دیگران شویم؛

ماده 3

زمان‌هایی از 2 اصل فوق مستثنی می‌گردند که عبارت‌اند از:

 • زمانی که برای مصاحبه و گپ و گفت توسط حضار اتاق تعیین می‌گردد.

 • خوابیدن در اتاق به شرطی که مانع رفت و آمد و کار سایر افراد نشود، مجاز است.

ماده 4

اتاق محل عمومی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل رعایت نظافت آن بر همگان لازم است. به همین دلیل:

 • نظم را رعایت کنید.

 • هر شخصی عهده‌دار نظافت و نظم میز و صندلی خود می‌باشد.

 • بعد از استفاده از میز و وسایل دیگران ، شرایط را دوباره به حالت اول برگردانید.

 • هر شخص می‌بایست لیوانی مختص به خود در اتاق داشته باشد و وظیفه شستشوی آن، بر عهده خودش می‌باشد.

 • دبیر مجموعه، مسئول نظافت اتاق نیز می‌باشد. این نظافت با همکاری ایشان با خدمات ایتان صورت می‌پذیرد. در صورت نیاز، دبیر مجموعه می‌تواند وظیفه نظافت را به سایر اعضا بسپارد.

ماده 5

نظم پوستر‌ها و کمد اتاق امری لازم می‌باشد. در همین راستا:

 • دبیر مجموعه مسول پوسترها و کاغذهایی است که به دیوار یا وایت‌برد نصب می‌شوند.

 • سایر افراد نیز با مشورت و همکاری با دبیر، می‌توانند پوستر و کاغذ به دیوار و وایت‌بد نصب کنند.

ماده 6

نکات:

 • آخرین نفری که در پایان روز کاری از اتاق خارج می‌شود، موظف است تا پنجره‌ها را بسته، چراغ‌ها، مودم و فن‌کوئل را خاموش کند.  در هنگام خروج از اتاق به منظور صرف صبحانه و ناهار و اقامه نماز، حتما آخرین نفر باید چراغ‌ها را خاموش کرده و درب اتاق را ببندد.

ماده 7

به منظور تهیه میان‌وعده:

 • صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌های دوستان جهت تهیه میان‌وعده تعبیه شده است که دوستان می‌توانند کمک‌های خود را در این صندوق بیاندازند.

 • مسئول نظارت بر حسن اجرای بندهای این آئین‌نامه، تمام اعضای مجموعه می‌باشند.