فساد همانند کوه یخی که بخش کوچکی از آن خارج از آب است، پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد ناشناخته است. به همین دلیل ریشه‌کن کردن فساد تقریبا ناممکن است. شناخت هرچه بیشتر این پدیده، گام اول مبارزه جدی و دقیق با آن است. در همین راستا ارائه‌ای با موضوع آشنایی با فساد آماده کرده‌ایم که در آن، پیرامون ابعاد کمتر شناخته شده فساد بحث می‌کنیم. شما بعد از مشاهده این ارائه می‌توانید با دقت و ظرافتی بالاتر، فساد را شناسایی کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه پیرامون فساد: ناشناخته‌ها
ارائه دهنده دکتر مهدی ثنائی
مدت زمان ارائه 94 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2Nns3a0
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2Mx4hMu
برای مطالعه بیشتر bit.ly/2MD3uda
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/corruption

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. مقدمه

  1. نیم‌نگاهی به مهمترین مفاسد رخ داده در سال‌های اخیر

  2. بررسی رتبه ایران در شاخص ادراک فساد

  3. باور عمومی (ادراک عمومی) پیرامون فساد

  4. باور صحیح پیرامون فساد

 2. آناتومی فساد

  1. نامعادله فساد

  2. جامعه‌شناسی آماری فساد

  3. فساد یا ادراک از فساد

  4. نمودار تعداد - حجم فساد

  5. نمودار تلاش - فساد

  6. رقابت دزد و پلیس

  7. اقتصاد فساد

  8. ساختارهای وسوسه‌انگیز

  9. اقتصاد شبکه‌های فساد

  10. اقتصاد مقابله با فساد (سمت مسئولین)

  11. اقتصاد مقابله با فساد (سمت مردم)

 3. تصورات رایج و تصورات صحیح پیرامون فساد

  1. انواع فساد

  2. ریشه و علل رخداد فساد

  3. علل اصلی ناکامی در مقابله با فساد

  4. بزرگترین فساد

  5. سنجش فساد

  6. مطالبات مردم و رسانه‌ها

  7. ریشه بی اعتمادی مردم

  8. مفاهیم اصلی حوزه فساد

  9. روش‌های مبارزه با فساد

 4. جمع‌بندی