شفافیت هدایا، یکی از راه‌های مبارزه با رشوه است. پارلمان اروپا نیز این راه‌حل را برگزیده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت هدایا
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا اتحادیه اروپا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

صفحه مرتبط با شفافیت در پارلمان اروپا:

Ethics and transparency

نکته قابل توجه، تصاویر هدایاست که لینک آن تصاویر از طریق همین فایل قابل مشاهده است (لینک در صفحه شفافیت پارلمان اروپا وجود دارد):

Gifts Register - EU Parlaiment

تصویر کلیه هدایای دریافتی در سال 2013 را گردآوری کردیم که از طریق لینک زیر قابل دستیابی است:

تصاویر کلیه هدایای دریافتی نمایندگان اتحادیه اروپا در سال 2013

گفتنی است گزارش هدایای شفاف شده سال 2014 نیز از این لینک قابل دستیابی است.