از سال 1994، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش آگاهی درباره فساد، ماهیت پنهانی و آثار مخرب آن بر رفاه تمام کشورها و مردم آن‌ها صورت گرفته است. فساد نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری و همچنین باعث تضعیف رقابت و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی توسعه، همگی با هم مرتبط هستند و فساد در هر بخش مانع از توسعه در تمام ‌آن‌ها می‌شود.

حوزه شفافیت علیه فساد Against Corruption Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

مرکز پژوهش‌های مجلس

Publisher

از سال 1994، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش آگاهی درباره فساد، ماهیت پنهانی و آثار مخرب آن بر رفاه تمام کشورها و مردم آن‌ها صورت گرفته است. فساد نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری و همچنین باعث تضعیف رقابت و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی توسعه، همگی با هم مرتبط هستند و فساد در هر بخش مانع از توسعه در تمام ‌آن‌ها می‌شود.

اکنون در بخش‌های دولتی و خصوصی این مطلب هرچه بیشتر به رسمیت شناخته که فساد مانعی جدی برای دولت کارآمد، رشد و پایداری اقتصادی است و سیاست‌ها و قانون‌گذاری در جهت مبارزه با فساد در سطح ملی و بین‌المللی ضرورتی فوری دارد. ماهیت بسیار وسیع این پدیده و فقدان اجماع درباره تعاریف حقوقی و جرم‌شناختی، که مبنای تحقیقات بین‌المللی و تطبیقی است، این مشکل را شدیدتر کرده است.

با این حال برخی حوزه‌ها اقدامات ضد فساد موفقی را طراحی کرده‌اند. مجموعه برنامه مبارزه با فساد بر مبنای این اقدامات و درس‌هایی است که از همکاری‌های فنی تسهیل شده از سوی برنامه جهانی مبارزه با فساد آموخته است. این مجموعه برنامه، بر مبنای کنوانسیون تازه تأسیس شده سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، برای ارزیابی ماهیت و میزان فساد، بازدارندگی و پیشگیری و مبارزه با آن و یکپارچه‌سازی اطلاعات و تجربه‌های به دست آمده در راهبردهای موفق ملی ضدفساد، فهرستی از اقدامات را ارائه کرده است.

ماهیت و آثار فساد در هر کشور و جامعه منحصر به فرد است. هدف این مجموعه برنامه ارائه دامنه‌ای از گزینه‌هاست که هر کشور را قادر به تجمیع راهبرد یکپارچه‌ای می‌کند که تا حد امکان در برآورده کردن این نیازها کارآمد خواهد بود.

این کتاب توسط آقایان امیرحسین جلالی فراهانی و حمید بهره‌مند بگ‌نظر ترجمه شده است.

شما می‌توانید فایل pdf این کتاب را دریافت و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 4.37 مگابایت

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.