زمانی که از فساد سخن گفته می‌شود افراد مختلف با توجه به نگرشی که دارند برداشت‌های متفاوتی از آن خواهند داشت. مسئله فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا فساد در هر فرهنگ، قوم و نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می‌شود که از درستی خارج شده و از سلامت گذشته است.

حوزه شفافیت علیه فساد Against Corruption Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

دفتر مطالعات بنیادین حکومتی

Publisher

چکیده

زمانی که از فساد سخن گفته می‌شود افراد مختلف با توجه به نگرشی که دارند برداشت‌های متفاوتی از آن خواهند داشت. مسئله فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا فساد در هر فرهنگ، قوم و نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می‌شود که از درستی خارج شده و از سلامت گذشته است.

در این گزارش از چهار نوع فساد به اجمال سخن گفته شده است:

  1. فساد سیاسی: ارتباطات غیرقانونی و خارج از عرف شریعت و شهروندی را شامل شده و توسط مجریان سیاسی، کارگزاران حکومت و احزاب انجام می‌شود.
  2. فساد فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی: اغلب در یک گروه قرار گرفته و عموماً رفتاری است و از عملکرد ناصحیح تربیتی ناشی می‌شود.
  3. فساد اقتصادی و مالی: این فساد یا نشئت گرفته از فقر اقتصادی و معیشتی است یا در اثر کمبود درآمدهای مالی در کشور شکل می‌گیرد یا براساس بی‌برنامگی دولت‌ها، بی‌نظمی مالی، قوانین ناکارآمد، کمبود قوانین کارآمد و بی‌کفایتی، بی‌تقوایی و زیاده‌خواهی صاحبان قدرت یا عدم کنترل و نظارت صحیح و برخورد به‌موقع با مفسد یا مفسدین ایجاد می‌شود.
  4. فساد پوچ‌گرایانه: این فساد از سرخوشی و دارایی زیاد نشئت گرفته و در افرادی ایجاد می‌شود که علی‌رغم دارا بودن خانواده متدین و خداترس، وضعیت مالی خوب و برخورداری از جایگاه اجتماعی به‌منظور منافع شخصی و مقتضیات جامعه به سمت یک خلاف و فساد می‌روند و امنیت جامعه را چه از بُعد روانی و اجتماعی و چه اقتصادی ناامن می‌کنند و باعث بروز و ظهور فساد می‌شوند و سمت‌وسوی جامعه به سمت بی‌ارزش شدن مبانی دینی و ارزشی حرکت می‌کند و گاهی مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و باعث بر هم زدن نظم اقتصادی کشور می‌شود.

با توجه به مسائل جاری کشور به‌ویژه در دو دهه اخیر و اهمیت مسئله فساد مالی، اقتصادی و اداری و مبارزه با آن که از یکسو مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند و ازسوی دیگر توقع مردم از نظام و حکومت اسلامی ایجاد عدالت و مهیا ساختن بستر امن اقتصادی و برخورد با مفسدین است، این پژوهش انجام شد تا بازخوانی مجددی از شناخت فساد و آثار سوء آن بر جامعه صورت گیرد.

شما می‌توانید متن pdf این مقاله را دانلود و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 877 کیلوبایت

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان، بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شود.