مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

حوزه شفافیت علیه فساد Against Corruption Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا مالزی malaysia Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

Publisher

مقدمه

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

مالزی با 25 میلیون نفر جمعیت از نژادها و اقوام مالایایی، چینی و هندی، پس از کسب استقلال در سال 1957 و بهویژه طی سه دهه اخیر در زمینه‌های مختلف تحولات بسیاری داشته و در امور اداری، اقتصادی و صنعتی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است که بدون مبارزه حساب شده و مستمر با فساد اداری امکان‌پذیر نبوده است. در این کشور استقلال قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، پیش‌بینی شده است و طبق قانون، نهادهایی ذیل قوه اجرایی، مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم در مبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی را به عهده دارند. رسیدگی به موارد فساد و تعقیب و محاکمه متخلفان دو مقوله مستقل از هم است که در دایره مسئولیت‌های قوای اجرایی و قضایی انجام می‌پذیرد. از مجموعه تلاش‌ها و عملکردهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد چنین برمی‌آید که این کشور همواره دست‌به‌گریبان مشکلات ناشی از فساد اداری بوده، لیکن ضرورت شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه بسترسازی مناسب برای رشد و توسعه ملی تلقی کرده است و بدین منظور اقدامات مستمر و مؤثری را به عمل آورده و مبارزه با فساد را به موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه در زمینه‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است. بازجویی اخیر مقامات کمیسیون مبارزه با فساد از نخست‌وزیر مالزی، نجیب تون رزاق، به اتهام صدها میلیون دلار اختلاس و تعداد محکومان پرونده‌های فساد و در کنار آن، حضور فعال مالزی در مجامع بین‌المللی، همگی از عزم جدی دولت‌مردان مالزی در مبارزه با فساد حکایت دارد.
نویسنده کتاب «در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی» به بررسی سابقه اقدامات مبارزه با فساد مالزی از دوران استعمار تا حال حاضر می‌پردازد. اقداماتی که مالزی بدون آن‌ها نمی‌توانست به الگویی موفق برای کشورهای درحال توسعه بدل شود.

این مقاله توسط جناب آیت باقری ترجمه شده است.

شما می‌توانید فایل pdf این مقاله را دریافت و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 2.87 مگابایت

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شود.