شهرداری‌ها نهادهای مهمی در حاکمیت محسوب می‌شوند، زیرا عملکرد آن‌ها به صورت مستقیم بر زندگی مردم تأثیر دارد. اگر شهرداری‌ها ناکارآمد باشند، زندگی روزمره مردم دچار اختلال خواهد شد. به همین دلیل جلوگیری از وقوع ناکارآمدی در شهرداری‌ها بسیار مهم است. در همین راستا ارائه شفافیت شهرداری و حکومت‌های محلی را به منظور معرفی شفافیت به عنوان یکی از مهمترین عوامل کارآمدی شهرداری‌ها تهیه کردیم. در این ارائه محورهای مهم شفافیت شهرداری‌ها و تجارب دنیا در هریک از این محورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شما بعد از مشاهده این ارائه می‌توانید برای بسیاری از مشکلات شهری پیرامون خود، راه‌حل‌های ساده و کارآمد مبتنی بر شفافیت ارائه دهید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه شفافیت شهر و حکومت‌های محلی
ارائه دهنده محمد رحمتی
مدت زمان ارائه 31 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2wqsEAB
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2wj6ocx
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/local_gov
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/Institutions/municipality

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. ضرورت و نتایج شفافیت

  1. ضرورت شفافیت در شهرداری و حکومت‌های محلی

 2. شهرداری تهران در خبرگزاری‌ها

 3. مصادیق و محورهای شفافیت در شهرداری و حکومت‌های محلی

  1. شفافیت بودجه و تفریغ آن

  2. شفافیت حقوق و مزایای مسئولین و کارکنان

   1. پایه حقوق به تفکیک ادارات و سازمان‌های مختلف شهرداری

  3. نقشه جرم شهری

  4. داشبورد شهری

  5. شفافیت عملکرد شهرداری و حکومت‌های محلی

  6. شفافیت مالی و قراردادهای شهرداری و حکومت‌های محلی

 4. مشارکت شهروندان در امور شهری

  1. معرفی سامانه citizinvestor

  2. معرفی سامانه Place Speak

  3. معرفی سامانه cidadedemocratica

  4. معرفی پلتفرم اشتراک‌گذاری مواد غذایی

  5. معرفی پلتفرم Fix My Street

 5. همکاری بین شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی

 6. شفافیت شوراهای شهر و روستا

  1. شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری در شوراهای شهر و روستا

  2. شفافیت دستور جلسات شفافیت شوراهای شهر و روستا

  3. شفافیت کمیسیون‌های مختلف و اعضای آن‌ها

  4. شفافیت اطلاعات و راه‌های تماس با اعضای شوراهای شهر و روستا

  5. آرشیو ویدئوها و مستندات جلسات شوراهای شهر و روستا

  6. تقویم جلسات شوراهای شهر و روستا