وقوع مشکلات متنوع در حکومت‌های مختلف، امری طبیعی است. آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است، کشف را‌ه‌حل مشکلات است. بسیاری از کشورها برای کشف راه‌حل مشکلات خود از مردم کمک می‌گیرند. در همین راستا، ما در ارائه چالش به بررسی یکی از بهترین راهکارهای مشارکت مردم در کشف راه‌حل مشکلات پرداخته‌ایم. این ارائه به بررسی چالش و تجارب کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته و مبانی آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. شما با مشاهده این ارائه، با یکی از کارآمدترین و در عین‌حال ارزان‌ترین راهکارهای کشف راه‌حل مشکلات در دنیا آشنا می‌شوید و حتی می‌توانید برای پیدا کردن راه‌حل مشکلات خود از آن استفاده کنید!

مشخصات ارائه

موضوع ارائه چالش (مسابقات حکومتی)
ارائه دهنده دکتر مهدی ثنائی
مدت زمان ارائه 42 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2BMILOI
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2Nn7tXn
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/Challenge
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/RelatedtoTransparency/Challenge

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

  1. معرفی سامانه Challenge.gov

    1. رویه سامانه

    2. مصادیقی از چالش‌های برگزار شده

    3. آمار سامانه

  2. فواید چالش برای دستگاه‌های دولتی

  3. چالش در فقه: جعاله عام

  4. مزیت‌های ساز و کار چالش بر ساز و کار ارائه پروژه به افراد خاص