نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیت در یک کشور به شمار می‌آید. چرا که مستقیما با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است. هرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیاندازد. به همین دلیل، تحقق شفافیت در نظام سلامت به عنوان عامل کارآمدی و پیشگیری از فساد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همین راستا ارائه‌ای با موضوع شفافیت در نظام سلامت تهیه کرده‌ایم که در آن با مرور تجربه کشورهای مختلف در ایجاد شفافیت در نظام سلامت، آثار و فواید آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین وضعیت کشورمان در این حوزه را ارزیابی کرده و مصادیقی از تجربه شفافیت در نظام سلامت کشورمان را به نمایش گذاشته‌ایم. شما بعد از مشاهده این ارائه علاوه بر آشنایی با شفافیت در نظام سلامت، می‌توانید جای خالی شفافیت در نیازهای پزشکی روز‌مره‌تان را شناسایی کرده و برای پر کردن آن، پیشنهادات عملی ارائه دهید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه شفافیت در نظام سلامت
ارائه دهنده حسین بوذرجمهری
مدت زمان ارائه 84 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2BQwQzz
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2Lw1VId
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/Health_system
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/Institutions/health

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. تجارب جهانی شفافیت در نظام سلامت

  1. تجربه ایالات متحده: شفافیت قیمت‌ها

   1. مقدمه

    1. بازار در نظام سلامت

    2. برخی مشکلات بازار آزاد در نظام سلامت

   2. راه‌حل شرکت «کتاب آبی نظام سلامت»

    1. ارائه اطلاعات قیمت و کیفیت خدمت مدنظر در نزدیکترین مراکز ارائه‌کننده خدمات سلامت

    2. امکان مشاهده سهم بیمار و سهم بیمه از هزینه خدمات سلامت با مشخص کردن نوع بیمه

   3. برخی از سازمان‌های فعال در حوزه شفافیت نظام سلامت در آمریکا

 2. تجربه انگلستان: شفافیت عملکرد

  1. تاریخچه و نتایج شفافیت عملکرد در جراحی قلب

  2. شفافیت اطلاعات در نظام سلامت انگلستان

 3. نقش شفافیت در نظام سلامت

  1. فساد در نظام سلامت

   1. علل فساد در بخش سلامت

   2. انواع فساد در بخش سلامت

   3. نمونه‌ای از فساد در نظام سلامت ایران

   4. روش‌های اندازه‌گیری فساد

   5. تجربه‌هایی از اثر شفافیت بر کاهش فساد

 4. تجربیات ایران و جهان در شفافیت نظام سلامت

  1. جمع‌سپاری هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی

  2. انتشار پرداخت شرکت‌های دارویی به پزشکان

  3. تجربه شفافیت بیمه درمانی بانک ملی ایران

  4. تجربه شفافیت در نظام تأمین دارو

 5. اثرات و پیامدهای شفافیت

 6. پیشنهاداتی برای ارتقاء شفافیت در نظام سلامت ایران

  1. مدل سه بعدی بررسی شفافیت

  2. اقدامات پیشنهادی