درک دقیق مفهوم شفافیت نیازمند شناخت حوزه‌های کلان آن است. شفافیت به طور کلی به دو حوزه شفافیت سیاسی و شفافیت اقتصادی تقسیم می‌شود. در این ارائه تلاش کرده‌ایم تا ضمن بیان تمایز بین دو حوزه کلان شفافیت، شفافیت اقتصادی و ملزومات آن را معرفی کرده و علاوه بر معرفی سامانه‌های کلان این حوزه، وضعیت کشور در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. شما با مشاهده این ارائه می‌توانید شفافیت اقتصادی را از شفافیت سیاسی تمایز داده و دسته‌بندی کلان سامانه‌های این حوزه و وضعیت آن‌ها در کشور را شناسایی کنید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه شفافیت اقتصادی
ارائه دهنده حسین اسفندیاری
مدت زمان ارائه 73 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2PGX1vm
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2Lw382y
برای مطالعه بیشتر b.tp4.ir/post/622

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. مقدمه

  1. نقاط عطف زندگی بشر

   1. انقلاب کشاورزی

   2. انقلاب صنعتی

   3. انقلاب اطلاعات

  2. منابع قدرت

   1. قدرت زرد (منابع ثروت)

   2. قدرت سرخ (قدرت نظامی)

   3. قدرت خاکستری (علم و دانش)

   4. قدرت آبی (قدرت اطلاعاتی (DATA))

  3. ملاحظات عصر اطلاعات

   1. کانالیزه کردن

   2. هرس کردن

   3. هم‌افزایی

  4. رصدخانه اقتصادی

   1. ویژگی‌ها

   2. نتایج

 2. شفافیت اقتصادی

  1. تفاوت شفافیت سیاسی (Transparency) و شفافیت اقتصادی (Monitoring)

  2. تعریف شفافیت اقتصادی

  3. لزوم شفافیت اقتصادی

  4. مراحل و سطوح شفافیت اقتصادی

   1. تولید اطلاعات

   2. ذخیره و بازیابی اطلاعات

   3. تبادل درونی اطلاعات

   4. انتشار اطلاعات

  5. سامانه‌محوری شفافیت اقتصادی

 3. شفافیت اقتصادی در عمل

  1. جریانات اصلی اقتصاد

   1. کالا، خدمات و دارایی‌های فیزیکی

   2. پول، اعتبار و دارایی‌های مالی

   3. اسناد و مدارک

  2. انواع سامانه‌های شفافیت اقتصادی

   1. سامانه‌های زیرساخت

    1. ویژگی‌ها و ابعاد

    2. کیفیت انتشار داده

    3. وضعیت سامانه‌های زیرساخت در کشور

   2. سامانه‌های پایه

    1. انواع سامانه‌های پایه

    2. وضعیت سامانه‌های پایه در کشور

   3. سامانه‌های تولید اطلاعات

    1. فرایندها و جریان‌های اقتصادی در سامانه‌های تولید اطلاعات

    2. انواع اطلاعات در سامانه‌های تولید اطلاعات

    3. وضعیت سامانه‌های تولید اطلاعات در کشور

   4. سامانه‌های کاربردی

    1. مصادیقی از سامانه‌های کاربردی

    2. وضعیت سامانه‌های کاربردی در کشور