سیرالئون کشوری کوچک در غرب قاره آفریقا است که اقتصادش وابستگی فراوانی به منابع معدنی دارد. گواه آن سهم 79 درصدی صادرات این منابع در درآمدهای ارزی این کشور است. دولت سیرالئون برای حداکثر شدن منافع ملی و بالاتر رفتن درآمدهای خود از این بخش، اقدام به شفاف‌سازی از طریق اجرای EITI نموده است. یکی از نتایج این اقدام، ایجاد یک سامانه حدنگاری جامع بوده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش صنایع استخراجی
جغرافیا سیرالئون
منتشر کننده شفافیت برای ایران

دولت این کشور حکمروایی در بخش معدن را توسط اجرای یک سیستم کاداستر الکترونیک متحول کرده است. درآمدهای دولت از این بخش افزایش یافته، قوانین و مقررات حاکم بر این بخش پایدارتر و کاراتر شده‌اند و بازیگران مختلف اکنون به دادهای منظم و دقیق دسترسی دارند. این سیستم از سال 2013 در حال جمع‌آوری داده است.

دیگر منافع حاصل از این سامانه:

  1. کاهش تعداد پرداخت‌های حساب نشده؛
  2. ارتقای سطح نظارت بر صنایع استخراجی؛
  3. کاهش زمان انتظار شرکت‌ها برای ارائه درخواست‌های معدنی؛
  4. ارائه بیشتر داده‌های دقیق‌تر و قابل بررسی؛ و
  5. افزایش شفافیت داده‌ها.

روند پیشرفت این سامانه در نمودار زیر قابل مشاهده است: