لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا ارائه‌ای تهیه کرده‌ایم تا تعارض منافع را معرفی کنیم. تعریف، انواع و مصادیق تعارض منافع و راهکارهای کلی مدیریت آن از جمله مباحثی است که در این ارائه مطرح می‌شود. شما بعد از مشاهده این ارائه می‌توانید علاوه بر تشخیص مصادیق بیشتری از فساد در وقایع روزانه، آن‌ها را به صورت دقیق‌تری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از آن پیشنهاد دهید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه تعارض منافع
ارائه دهنده دکتر مهدی ثنائی
مدت زمان ارائه 68 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2og74LC
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2MAwaTN
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/Conflict_of_Interest
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/corruption/COI

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. آشنایی با تعارض منافع

  1. آشنایی با مصادیق روزمره تعارض منافع

  2. تعریف تعارض منافع

  3. مصادیق دینی تعارض منافع

 2. انواع تعارض منافع

  1. تعارض منافع فردی

  2. تعارض منافع سازمانی

  3. تعارض منافع ساختاری

 3. راهکارهای کلی مدیریت تعارض منافع

  1. تأثیر بر تصمیم افراد در معرض تعارض منافع

   1. شفافیت

   2. افزایش هزینه‌های تخلف و کاهش احتمال کشف نشدن تخلف

  2. تأثیر بر قواعد و شرایط تعارض منافع

   1. ایجاد محدودیت برای افراد در معرض تعارض منافع

   2. از بین بردن موقعیت تعارض منافع با تغییر زمین بازی

 4. مباحث مرتبط:

  1. معرفی ساز و کار تراست کور

  2. ارائه پیشنهادات جهت مدیریت تعارض منافع در کشور