مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین نهادهایی است که وجود ناکارآمدی در آن، ضربه‌های اساسی به رشد و پیشرفت کشور وارد می‌کند. بنابراین تحقق شفافیت در این نهاد به عنوان عامل جلوگیری از ناکارآمدی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا ارائه‌ای با هدف آشنایی با محورهای شفافیت مجلس شورای اسلامی تهیه کرده‌ایم تا در آن ضمن مرور مقدماتی پیرامون مجلس، تجارب دنیا در برخی از مهمترین محورهای شفافیت پارلمان را مورد بررسی قرار دهیم. در انتهای ارائه، شما می‌توانید بر اساس تجارب دنیا در شفافیت پارلمان، ریشه‌های ضعف و ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در مسائل مختلف را تشخیص داده و پیشنهادات مبتنی بر شفافیت برای مرتفع کردن آن‌ها ارائه کنید. بعد از مشاهده این ارائه، شما نیز عضوی از خانواده شفافیت مجلس خواهید بود.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه شفافیت در مجلس شورای اسلامی
ارائه دهنده دکتر مهدی ثنائی
مدت زمان ارائه 85 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2MPvx8r
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2PF3g2N
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/Parliament
بحث و گفتگو پیرامون این موضوع discuss.tp4.ir/c/Institutions/parlimant

فیلم ارائه

پرسش و پاسخ

سرفصل‌های ارائه

 1. بررسی شفافیت در پارلمان اتحادیه اروپا

  1. اصول رفتاری

  2. شفافیت هدایای دریافتی نمایندگان

  3. پخش زنده ویدئوی جلسات صحن و کمیسیون‌ها

  4. مشروح مذاکرات پارلمان

 2. تجربه ایالات متحده در شفافیت پارلمان

  1. بررسی سامانه Govtrack

  2. معرفی کمیته انتخابات فدرال (Federal Election Committee)

  3. معرفی سامانه open secret

  4. سامانه vote smart

 3. سایر محورهای شفافیت

  1. محورهای شفافیت در پارلمان کشورهای اروپایی و آمریکا

  2. شفافیت تعارض منافع در پارلمان

  3. گزارش مصور شفافیت آراء نمایندگان پارلمان

  4. گزارش مصور اموال و دارایی‌های نمایندگان پارلمان

  5. سازمان‌های ناظر بر پارلمان (PMO)

  6. بیانیه پارلمان باز

 4. شفافیت در مجلس شورای اسلامی

  1. نقشه شفافیت مجلس شورای اسلامی

 5. پرسش و پاسخ