این گزارش به صورت مشترک به وسیله ACN و SIGMA تهیه گردیده است. در این گزارش، تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD ر اروپای غربی و آمریکای شمالی ارائه گردیده است. پیشنهادهای این گزارش برای دولتمردان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه، تحول و ارزیابی سیستم‌های اظهار دارایی‌های در سطح کشوری فعال می‌باشند، مفید خواهد بود.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت درآمد و دارایی
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مقدمه مقاله

فساد یک تهدید کلیدی و مهم برای حکمرانی خوب، فرایند دموکراتیک و رقابت بازرگانی منصفانه است. مبارزه با فساد، و ارتقای حکمرانی خوب در بخش عمومی، از مهمترین اولویت‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) می‌باشد.

در ارتباط با فساد و حکمرانی خوب، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یک رویکرد بین بخش اتخاذ نموده است که دربردارنده مبارزه با رشوه کارگزاران خارجی بخش عمومی، مبارزه با فساد در سیاست‌های مالی، حکمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی و کمک‌های توسعه‌ای و اعتبار صادراتی است.

OECD یک سازمان پیشرو در زمینه اتخاذ و ارتقای استانداردهای ضد فساد و اصول حکمرانی خوب می‌باشد. این سازمان از کارایی اقدامات خود از طریق بررسی و مقایسه اقدامات کشورهای شبیه به هم، نظارت بر کشورهای عضو و همچنین فراهم آوردن ابزارهای سیاست‌گذاری به وسیله تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادها، اطمینان حاصل می‌نماید.

همچنین این سازمان به کشورهای غیر عضو از طریق ارتقای تلاش‌های داخلی ضد فساد و حکمرانی خوب به وسیله گسترش تبادل تجربیات و تحلیل‌ها از طریق برنامه‌های منطقه‌ای کمک می‌کند.

«شبکه ضد فساد کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی» (ACN) یکی از یرنامه‌های ضد فساد منطقه‌ای می‌باشد. طی دهه گذشته، ACN مهمترین وسیله برای تبادل تجربیات بین کشورهای عضو OECD و ارتقای برنامه‌های ضد فساد در این منطقه بوده است. کشورهای شرکت کننده در ACN طی سال‌های گذشته نسبت به معرفی و ایجاد تحول در سیستم‌های اظهار دارایی‌های خود اقدام نموده و مستمرا برای اطمینان از  اثربخشی این سیستم‌ها، با چالش‌های مربوطه برخورد کرده‌اند.

برنامه «حمایت از بهبود حکمرانی و مدیریت» (SIGMA) نیز یکی از ابتکارات OECD و اتحادیه اروپا است که اساسا توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌گردد.

برنامه «حمایت از بهبود حکمرانی و مدیریت»، کمک‌های وسیعی را در زمینه حکمرانی بخش عمومی و مدیریت مشتمل بر صداقت در بخش عمومی را فراهم می‌آورد. این برنامه در حال حاضر با کشورهای داوطلب از اتحادیه اروپا، کشورهایی که امکان بالقوه عضویت در اتحادیه را دارا می‌باشند و کشورهای شریک و همسایه اروپا به همکاری می‌پردازد.

این گزارش به صورت مشترک به وسیله ACN و SIGMA تهیه گردیده است. در این گزارش، تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD ر اروپای غربی و آمریکای شمالی ارائه گردیده است. پیشنهادهای این گزارش برای دولتمردان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه، تحول و ارزیابی سیستم‌های اظهار دارایی‌های در سطح کشوری فعال می‌باشند، مفید خواهد بود.

فایل pdf این مقاله را دانلود و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 3.99 مگابایت

این مقاله توسط آقای غلامحسین همایونی ترجمه شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت «شفافیت برای ایران» منتشر می‌شوند.