در این شیوه‌نامه، چارچوب کلی و نکات انتشار ارائه‌های آموزشی در سایت شفافیت برای ایران ارائه شده است.

موضوع شیوه نامه Style Guide Subject
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

نکات ابتدایی

 1. هر ارائه در یک پست مستقل منتشر شود.

 2. عنوان پست به صورت «ارائه «...»» درج شود.

 3. لینک کوتاه هر پست به ترتیب ارائه، با آدرس {l.tp4.ir/l{number ایجاد شده و در صفحه learn.tp4.ir ثبت می‌شود.

 4. تمامی پست‌های ارائه‌ها، تگ دوره آموزشی را دریافت کنند.

 5. تمامی تصاویر پست‌های دوره آموزشی، دارای یک تصویر شاخص باشند. در این تصویر، مشخصات هر ارائه درج شود.

 6. در لید هر پست، به صورت مختصر در مورد موضوع ارائه توضیحی درج شود. همچنین در لید، به صفحه learn.tp4.ir جهت دسترسی به تمام ارائه‌ها ارجاع داده‌ شود.

 7. در جدول معرفی پست، سطر نوع مطلب، جغرافیا و زبان حذف شود.

 8. ترتیب محتوای هر پست عبارت است از:

  1. مشخصات ارائه

  2. فیلم ارائه

  3. متن ارائه

  4. فایل‌های ارائه

  5. مطالب مرتبط با موضوع ارائه

  6. لینک فایل‌های برخط (نظرات شما)

مشخصات ارائه

 • در قالب یک جدول، موضوع ارائه، نام ارائه‌دهنده، تاریخ ارائه، مدت زمان ارائه، مکان ارائه، لینک فیلم در سامانه آپارات و لینک دانلود فیلم از آپارات با دو کیفیت 360p و 720p و لینک کوتاه پست ارائه درج می‌شود.

فیلم

 • کد iframe فیلم در پست قرار داده می‌شود تا فیلم در پست نمایش داده شود.

نکته: آدرس هر پست ذیل صفحه آپارات فیلم آن پست درج شود.

متن ارائه

 • متن پیاده شده ارائه پس از اصلاحات نگارشی و افزودن تصاویر مورد نیاز به آن، در پست آن ارائه بارگذاری شود.

 • تصاویری که در پست درج می‌شوند، به نشان دادن تصویر بزرگ لینک نشوند. تنها تصاویری به نمایش بزرگتر لینک شوند که محتوای آن‌ها ریز بوده و نیاز به تصویر بزرگتر است.

فایل‌های ارائه

پاورپوینت

 • فایل فشرده پاورپوینت و متریال آن برای دانلود قرار داده شود.

 • فایل پاورپوینت بدون متریال برای دانلود قرار داده شود.

نکته: توضیح مختصری با این محتوا که فایل اول، همراه با متریال و فایل دوم بدون متریال است، درج شود.

متن

 • فایل word متن در قالب رسمی مجموعه برای دانلود قرار داده شود.

ویدئوهای داخل ارائه

 • لیست فیلم‌های متریال به صورت مجزا از هم برای دانلود قرار داده شده و توضیح مختصری در مورد هر متریال درج شود.

نکته: فیلم‌های متریال در آپارات بارگذاری شده و در صورت نیاز، زیرنویس آن‌ها نیز تهیه شوند. لینک دانلود فیلم‌های متریال، از آپارات باشد.

مطالب مرتبط

 • سایر مطالب سایت که مرتبط با موضوع ارائه هستند، در پست آن ارائه قرار بگیرند.

 • جهت پیدا کردن مطالب مرتبط، می‌توان از تگ‌ها استفاده کرد.

لینک فایل‌های برخط(نظرات شما)

 • لینک فایل گوگل‌داک ارائه‌ها با دسترسی کامنت جهت اخذ نظرات مخاطبان، درج شود.