اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، اغلب به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات برمی‌خوریم. قانونی که در آن، حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می‌توانند با ارسال درخواست، آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد. در ارائه آزادی اطلاعات، علاوه بر مرور چیستی و الزامات قانون آزادی اطلاعات، تجارب جهانی در این زمینه را بررسی کرده و قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. با مشاهده این ارائه می‌توانید علاوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جایگزین‌های این قانون را شناخته و برای ارتقای این قانون، پیشنهادات مبتنی بر شفافیت ارائه کنید.

مشخصات ارائه

موضوع ارائه آزادی اطلاعات
ارائه دهنده دکتر مهدی ثنائی
مدت زمان ارائه 68 دقیقه
پاورپوینت ارائه bit.ly/2oec0Ao
متن پیاده شده ارائه bit.ly/2wrstF7
برای مطالعه بیشتر l.tp4.ir/FOI

فیلم ارائه

سرفصل‌های ارائه

 1. چیستی قانون آزادی اطلاعات

  1. محورهای اصلی قانون آزادی اطلاعات

   1. مبانی قانونی دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد حکومتی

   2. محورهای اطلاعاتی محکوم به شفافیت

   3. فرایندهای لازم برای این دسترسی

  2. محورهای عموم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

  3. تعداد کشورهای دارای این قانون

 2. قانون آزادی اطلاعات در کشور (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

  1. مهمترین محورهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

  2. مهمترین محورهای آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

  3. خلاصه محورهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 3. رویکرد جدید در حل مسئله

  1. قانون داده حکومتی باز، جایگزین قانون آزادی اطلاعات

  2. آشنایی با داده حکومتی باز

  3. مقایسه قانون داده حکومتی باز با قانون آزادی اطلاعات

   1. شباهت‌ها

   2. تفاوت‌ها

    1. ساز و کارها

    2. از منظر داده

    3. تفاوت‌های کلی

 4. ارزیابی وضعیت قانون آزادی اطلاعات در ایران

  1. اشکالات مبنایی قانون

  2. اشکالات مهم

 5. پیشنهادات برای ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات

  1. از جانب حکومت

   1. لزوم تصویب قانون داده حکومتی باز

    1. تفکیک پیشنهادی کارکردهای دو قانون داده حکومتی باز و آزادی اطلاعات

   2. اصلاح و تکمیل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

    1. پیشنهادات برای برطرف کردن اشکالات مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

  2. از جانب مردم

   1. مطالبه مردم مبتنی بر قوانین موجود

  3. چارچوب بلوغ داده‌ها