این اینفوگرافیک، فرایند مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری را در رویکرد دولت به مثابه بستر  نشان می دهد.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع دولت به مثابه بستر
منتشر کننده شفافیت برای ایران

 مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری در رویکرد دولت به مثابه بستر

دولت به مثابه بستر را می‌توان این طور توصیف کرد: دولتی که درهای خود را از لحاظ داده‌ها، سیاست‌ها و کارکردها باز ‌می‏کند‌ و به کارآفرینان بخش خصوصی اجازه می‌دهد که برنامه‌های کاربردی بسازند که انجام کارکردهای مختلف حکومت را به صورت کاراتر و اثربخش‌تر تسهیل نماید. به عنوان مثال فرایند مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری را می توان به شکل زیر نشان داد. دو لایه بسیار مهم این مدل، که قابل توجه است، لایه برنامه های کاربردی (Apps) و اجرا (خدمات رسانی) است که هر دو لایه به بهترین نحوه توسط نوآوران اجتماعی (بخش خصوصی) و یا جامعه مدنی (انجمن ها، سمن ها و سایر افراد) صورت می پذیرد. [1]

منابع

  1. Delib, “Government as a platform (infographic) | Digital democracy, news, thinking, tips & tricks,” Delib, 2011. [Online]. Available: http://blog.delib.net/government-as-a-platform/. [Accessed: 08-Mar-2017].