وب‌سایت carereview.co.jp مربوط به مؤسسه‌ای است که در زمینه‌های رضایت کارکنان و رضایت بیماران پیمایش انجام داده و اطلاعات آن را بصورت داده‌باز منتشر می‌کند و همچنین پردازش و آنالیز اطلاعات و توسعه‌ی سیستم در زمینه‌ی بهداشت و درمان را صورت می‌دهد. این وبسایت سه سامانه با نام‌های «اطلاعات بیمارستانی»، «اطلاعات مراقبت پزشکی»، «اطلاعات منطقه‌ای پزشکی» ارائه داده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش نظام سلامت
جغرافیا ژاپن
منتشر کننده شفافیت برای ایران

1-   اطلاعات بیمارستانی

این وبسایت (hospia.jp) اولین وب‌سایت اطلاعاتی کامل ژاپن است که امکان مقایسه‌ی سوابق عملکرد بیمارستان‌های مراقبت حاد را در اختیار قرار می‌دهد. خصوصیات و عملکردهای اصلی این وب‌سایت به شرح زیر است:

1-    اطلاعات هزار و پانصد بیمارستان ملی مراقبت حاد (بیمارستان‌های عضو طرح DPC) را شامل می‌شود و امکان طبقه‌بندی نتایج را بر اساس تعداد تخت‌ها یا تعداد بیماران در اختیار می‌گذارد.

1- جستجوی بیمارستان

2- مرتب سازی بیمارستان‌ها و تغییر نمودار بر اساس شاخص‌های موجود

3- نام بیمارستان (هر بیمارستان به پروفایل یا نمایه‌ی مربوط به آن لینک شده است)

4- شاخص مرتب سازی شده : تعداد تخت‌های بیمارستان عمومی

2-    در صفحه‌ای جداگانه برای هر بیمارستان 18 طبقه‌بندی بر اساس بخش‌ها (سیستم گوارشی، سیستم گردش خون و غیره) و 5 شاخص (متوسط تعداد بیماران مرخص‌شده در یک ماه، سهم منطقه پزشکی، متوسط مدت اقامت، شاخص پیچیدگی و کارایی به منظور مقایسه‌ی سوابق پزشکی) عنوان شده‌اند.

1- نام بیمارستان و پیوند به اطلاعات آن

2- انتخاب سال نمایش اطلاعات

3- طبقه‌بندی شاخص‌های اطلاعاتی برای بخش‌های مختلف

4- شاخص‌های اطلاعاتی مقایسه‌ی بخش‌ها

5- انتخاب نمایش نمودار بر اساس شاخص‌ها

3-    مسافت تا بیمارستان و امکان مقایسه‌ی تعداد بیماران و سوابق پزشکی بیمارستان‌های نزدیک.

4-    نمایش موقعیت فیزیکی بیمارستان‌های مراقبت حاد در مناطق بر روی نقشه.

5-    18 نوع طبقه‌بندی تشخیصی و امکان مشاهده‌ی رتبه از نظر تعداد بیماران

6-    امکان جستجوی آمار ملی تعداد بیماران و متوسط طول اقامت در بیمارستان برای بیش از 500 بیماری در بسیاری از بیمارستان‌ها (ملی یا ریاستی).

7-    امکان مشاهده‌ی لیست تعداد بیماران در بسیاری از بیمارستان‌ها برای بیش از 1000 جراحی.

8-    امکان مشاهده‌ی همه‌ی این اطلاعات به صورت رایگان.

سیستم DPC از سال 2002 به منظور دستیابی به یک سیستم جامع پرداخت برای هزینه‌های بستری معرفی شد. با این‌که شرکت کردن در DPC اختیاری بود اما تعداد بیمارستان‌هایی که در آن شرکت کردند به 1559 بیمارستان (حدود 18% از تعداد کل بیمارستان‌ها) رسید و تعداد تخت‌ها بیش از 50% (520000 تخت از 910000 تخت) است (سال مالی 2008).

بیمارستان‌هایی که در DPC شرکت کرده‌اند بایستی اطلاعات پزشکی دقیقی را به وزارت بهداشت، کار و رفاه ارائه کنند، مانند «تشخیص»، «روش درمان» و «تعداد روزهای اقامت در بیمارستان» برای هر بیمار بستری. از زمان ایجاد یک فرمت واحد از این سوابق پزشکی بیمارستان‌های ملی، پرسنل درمانی در صدد استفاده‌ی بهینه از آن هستند.

داده‌های ارائه شده در وزارت بهداشت، کار و رفاه یکپارچه شده و به صورت سالیانه توسط کمیته‌ی ارزیابی مربوط به DPC منتشر می‌شود. نتایج این پیمایش در وب‌سایت وزارت سلامت، کار و رفاه نیز منتشر می‌شود، اما به صورت کلی. قبل از انتشار سایت، از بیمارستان‌های عضو DPC دعوت شد تا در سایت در حال ساخت جستجو کنند و پیمایشی از عملکرد و محتوای اطلاعات صورت گرفت. بیش از 96 درصد از پاسخ‌دهندگان اطلاعات را «مفید» ارزیابی کردند.

در صفحه‌ی نخست این وب‌سایت ابزاری برای جستجوی بیمارستان با نام آن و امکان محدود کردن استان و خدمت پزشکی مورد نظر وجود دارد. پس از باز شدن صفحه‌ی شامل لیست بیمارستان‌ها، امکان مرتب‌سازی آن‌ها بر اساس تعداد تخت، تعداد تخت جنرال، تعداد پزشک، تعداد پرستار و تعداد بیماران به تفکیک تشخیص وجود دارد. در این جدول علاوه بر شاخصی که بر اساس آن مرتب شده مدت زمان عضویت در ‌DPC و وجود ارزیابی عملکردی و آموزش کلینیکی یا عدم آن‌ها ذکر شده است. پس از باز کردن صفحه‌ی یک بیمارستان جدولی شامل متوسط تعداد بیماران ماهیانه، سهم پزشکی ناحیه‌ای، متوسط مدت اقامت، شاخص موقعیت بیمار و شاخص‌های طول اقامت به تفکیک طبقه‌بندی تشخیصی آورده شده است.

2-    اطلاعات مراقبت پزشکی

این وب‌سایت (caremap.jp) اطلاعات مختلفی را که توسط دفتر محلی بهداشت و رفاه منتشر شده است در دسترس قرار می‌دهد. با ورود به آخرین لینک گزارش اطلاعات موسسات پزشکی گزینه‌هایی برای محدود کردن جستجو بر اساس انتخاب شهر، منطقه‌ی پزشکی دوم، نوع امکانات (بیمارستان، داروخانه، دندان‌پزشکی و...)، موضوع پزشکی (داخلی، نورولوژی، اطفال و...)، هزینه‌ی پایه‌ی درمان پزشکی و هزینه‌ی پزشکی به تفکیک بیماری وجود دارد. در نهایت می‌توان جدولی شامل مراکز مطابق با موارد جستجو را به همراه آدرس و شماره‌ی تماس آن‌ها مشاهده کرد.

3-   اطلاعات منطقه‌ای پزشکی

در صفحه‌ی نخست سایت (jmap.jp) نقشه‌ای به منظور انتخاب منطقه‌ی مورد نظر وجود دارد. با ورود به لینک مربوط به هر منطقه اطلاعاتی کلی از آن منطقه در دسترس قرار می‌گیرد، مانند اطلاعات آماری مربوط به جمعیت، تراکم جمعیت، جمعیت کودکان و ... در این صفحه همچنین تعداد امکانات پزشکی موجود به تفکیک نوع آن و با ذکر خدمات ارائه شده در جداولی ارائه شده است.