در سال 2012، بانک جهانی نتایج مطالعه‌ای را منتشر می‌کند که روی 87 کشور دنیا و پیرامون برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام می‌دهد که بخشی به «تجربه بین‌المللی پیرامون افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولین» مربوط می‌شود. در این مطلب مروری گذرا بر دستاوردهای آن پژوهش خواهیم داشت.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت درآمد و دارایی
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

امروزه با افشای برخی فیش‌های حقوقی مدیران کشور، و بلند شدن ندا و مطالبه #شفافیت_فیش‌های_حقوقی، این سوال بیش از پیش در اذهان بوجود آمده است که آیا انتشار عمومی «درآمدها و دارایی‌های مسئولین» دارای تجربه بین المللی نیز هست یا خیر.

اسامی کشورهای دارای «الزام افشای عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین» مشخص شده در این مطالعه:

که اگر در قالب نقشه نمایش دهیم، کشورهای آبی‌رنگ زیر حاصل می‌شود:

اسامی کشورهایی دارای «الزام مشمول به همراه همسر و فرزندان»:

نکته‌ی پایانی:

* این مطالعه در سال 2012 و نیز تنها روی 87 کشور انجام شده است، لذا بدیهی است که امروزه دامنه کشورها و نیز گسترده و کیفیت ارائه اطلاعات ارتقاء یافته باشد، برای نمونه کشور همسایه ما افغانستان، این اطلاعات را در این آدرس در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.