فوریه 2010 و سخنرانی آقای دیوید کمرون در مجموعه TED (دیوید کامرون: عصر بعدی حکومت). ایشان در این سخنرانی از سه عصر دولت سخن می‌گویند: عصر حکومت‌های محلی، عصر حکومت مرکزی و عصر جدید حکمرانی، که در آن حکومت‌ها از قدرت و پول کمتری برخوردارند، در حالی که مردم با استفاده از فناوری از قدرت بیشتری برخوردارند. ایشان در این سخنرانی با اشاره به برخی مباحث از حوزه اقتصاد رفتاری، بیان می‌کند که چگونه چنین روندهایی می‌توانند منجر به سیاست‌گذاری هوشمندانه‌تری گردد، مثال‌هایی را از برخی تجارب دنیا در این زمینه را نیز معرفی می‌نماید.

حوزه شفافیت قوه مجریه، دولت Executive Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا انگلستان United Kingdom Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran Publisher

1. دیوید کمرون: عصر بعدی حکومت

فوریه 2010 و سخنرانی آقای دیوید کمرون در مجموعه TED (دیوید کامرون: عصر بعدی حکومت). ایشان در این سخنرانی از سه عصر دولت سخن می‌گویند: عصر حکومت‌های محلی، عصر حکومت مرکزی و عصر جدید حکمرانی، که در آن حکومت‌ها از قدرت و پول کمتری برخوردارند، در حالی که مردم با استفاده از فناوری از قدرت بیشتری برخوردارند. ایشان در این سخنرانی با اشاره به برخی مباحث از حوزه اقتصاد رفتاری، بیان می‌کند که چگونه چنین روندهایی می‌توانند منجر به سیاست‌گذاری هوشمندانه‌تری گردد، مثال‌هایی را از برخی تجارب دنیا در این زمینه را نیز معرفی می‌نماید.

صفحه این سخنرانی در TED:

http://www.ted.com/talks/david_cameron

یا نمایش همین سخنرانی با زیرنویس فارسی در کانال ما در آپارات:

2. دیوید کمرون: سیاست انتشار اطلاعات دولتی

جولای 2011 و پیام آقای کامرون. وی با اشاره به مأموریت خود نسبت به «کاهش گسترده قدرت دولت به سمت مردم و جوامع که شفافیت در قلب این مأموریت قرار دارد»، به این موضوع اشاره می‌کند که وی از یک سال پیش، اطلاعاتی از جمله هزینه‌های دولتی، قراردادها، حقوق صاحبان مناصب و ... را شفاف نموده است، هر چند در ادامه برنامه جدید و ویژه‌ای را در نظر دارد: اطلاعات مختلفی از جمله عملکرد مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه حمل و نقل و ...؛ اطلاعاتی که نه تنها به مردم قدرت تحلیل و انتخاب و تصمیم فراوانی می‌بخشد، بلکه سبب افزایش رقابت و ارتقاء کارآمدی می‌گردد. مشاهده کامل این پیام 3 دقیقه‌ای را به همه توصیه می‌نماییم:

3. Data, Government, UK

این سایت دولتی محصول آن رویکرد است، رویکردی که گستردگی‌اش در دنیا پیشتاز بوده،‌ هر چند از آن روز تاکنون رقبای زیادی پیدا کرده است:

http://data.gov.uk/

4. Transparency, num 10, Uk

در همین رابطه این سایت رو هم ببینید، شفافیت برنامه‌ها و وعده‌های دولت و نحوه انجام و پیشرفت آنها:

http://transparency.number10.gov.uk/