چگونه حکومت‌ها می‌توانند باز‌تر و شفاف‌تر باشند؟‌ چرخه‌ی سیاست‌گذاری باز کردن داده‌های حاکمیتی چگونه است؟ چه تکنولوژی‌هایی برای تحقق دولت باز در دسترس است؟در این دوره با چالش‌ها، فواید، فرآیندها و مصادیق حکومت باز آشنا خواهید شد.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Governmnet Scope
موضوع محتوای ترویجی promotion Subject
نوع مطلب متن، چندرسانه‌ای Text, Multimedia Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده دانشگاه دلفت Delft University of Technology Publisher

حکومت‌ها در سراسر دنیا تلاش دارند تا بازتر و شفاف‌تر شوند تا بتوانند با ارائه اطلاعات بیشتری از فرآیندها و کارهای حکومت، ضمن افزایش دانش مردم نسبت به آن‌چه در کشور می‌‌گذرد، از ظرفیت عظیم نهفته در مردم هر کشوری استفاده کنند. با این حال، انتشار اطلاعات حاکمیتی چالش‌ها و موانع پیچیده‌ای را پیش رو دارد. نهادهای بسیاری در این امر درگیر هستند که روابط پیچیده و بروکراسی مخفی‌گرای بین آن‌ها بر سختی این امر می‌افزاید. همچنین فراهم کردن بستر تکنولوژیک باز بودن کامل اطلاعات که امکان استفاده‌ی عمومی آن‌ها را فراهم آورد خود نیازمند تدابیری جداگانه است. در کنار این‌ها از ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ حاکمیت باز به خصوص در بین نهادهای عمومی به عنوان بخش سخت باز کردن حکومت‌ها یاد می‌شود. فرهنگی که باز بودن اطلاعات را پیش‌فرض می‌گیرد و سهم سازوکارهای درخواست اطلاعات به حداقل می‌رسد.

این دوره که توسط دانشگاه دلفت هلند تهیه شده است تلاش دارد ضمن بررسی دقیق مفاهیم مختلف مطرح در زمینه حاکمیت باز، در فعالیت‌هایی که برای دانشجو تعریف می‌کند به بررسی فعالیت‌های انجام شده در کشورهای مختلف در زمینه بازکردن و استفاده از داده‌های حاکمیتی باز و سیاست‌گذاری آن‌ها پرداخته و دانشجو را به سطح دانش خوبی در این زمینه نائل سازد.

ویدیوی معرفی دوره را با هم ببینیم:

در توضیح این دوره، مخاطبان آن دانشجویانی معرفی شده‌اند که :

Students interested in the basics of open government, in data-driven governance and data-driven research professionals or researchers working on open government research and interested in strategies and challenges for opening governments Professionals or researchers working on open data research or open data initiatives Professionals and researchers working on topics related to public values, including transparency and privacy, in a governmental context Senior administrators, policy advisors, government officials or agency members, who are interested in how ICTs change governments and how ICTs can be used in public administrations.

دوره سر‌فصل‌های متنوعی را شامل می‌شود که به طور خلاصه عبارتند از:

  • مفاهیم پایه‌ی حاکمیت باز و داده‌ی حاکمیتی باز
  • چگونگی سنجش و تحلیل فواید، موانع و اثرات منفی بالقوه حاکمیت باز(در کیس‌های مختلف) و داده حاکمیتی باز
  • چگونگی تحلیل ارزش‌های عمومی (Public Valures) و بهترین‌ سازوکارها برای آن در حاکمیت باز
  • چگونگی تحقق حاکمیت باز در نهادها و شرایط مختلف

شرح تفصیلی سرفصل‌ها و ساختار دوره را در ویودیوی زیر با هم ببینیم:

ساختار آموزشی این دوره به شرح زیر است: