«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...». این عبارت نوزدهمین بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر شفاف‌سازی اقتصاد از جمله حوزه‌های پولی و بانکی تاکید می‌کند. عملکرد شفاف بانک‌ها از این جهت مهم است که هر گونه اخلال در نظام بانکی به سرعت در اقتصاد منتشر و موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. لذا بانک‌ها باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات و وضعیت حساب های مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیت‌های آنها و مخاطرات احتمالی پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد.

حوزه شفافیت اقتصاد، کسب و کار و تجارت Economy, Business Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Reports  Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

بخشنامه ی صادره از سوی بانک مرکزی در تاریخ 1393/04/24، از بانک های خصوصی درخواست کرده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار خود را تحت چهار شاخص «صورت های مالی»، «مدیریت ریسک»، «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» منتشر کنند. در گزارشی که روی پایگاه «پژوهشکده پولی و بانکی» منتشر شده است ضمن تاکید بر شفافیت در نظام بانکی کشور، این بخشنامه و ابعاد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده است که کدام بانک ها طبق شاخص های ذکر شده شفاف ترند. هم چنین در این گزارش انتقاداتی هم بانک مرکزی وارد شده است. از جمله این که برخی شاخص های مهم مورد غفلت قرار گرفته یا چرا این بخشنامه تنها به بانک های خصوصی ارسال شده است؟

متن کامل این گزارش را از صفحه بانکداری اسلامی بخوانید.