با هدف ایجاد پارلمان‌هایی (مجلس) قدرتمند، باز و مسئول، امروزه گونه‌ای خاص از سمن (NGO) و تحت عنوان «سازمان‌های ناظر بر پارلمان» (Parliamentary Monitoring Organizations) شکل گرفته است. این سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا مشارکت شهروندان در فرایندهای تقنینی را توسعه بخشیده و پارلمان‌ها را به مردم (که از آنها نمایندگی می‌کنند) نزدیک‌تر می‌سازند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

OpeningParliament.org نهادی است که به نوعی تحت عنوان قرارگاه و مرجع این نهادها فعالیت می‌کند. این نهاد فضایی را برای گفتگو، تعامل و هم‌افزایی سازمان‌های ناظر بر پارلمان در سرتاسر دنیا فراهم ساخته و از طریق به اشتراک‌گذاری تجارب و یافته‌های برتر این سازمان‌ها، به ارتقاء و رشد روزافزون آنها کمک می‌کند. این نهاد، از طریق انتشار بیانیه پارلمان باز (Declaration on Parliamentary Openness) کمک بزرگی را در ایجاد اصولی ثابت و جهانی از شفافیت پارلمانی انجام داده است.در دو لینک زیر،‌ می‌توانید به لیستی گسترده از سازمان‌های ناظر بر پارلمان در کشورهای مختلف دست یابید:

http://www.opencongress.org/wiki/Parliamentary_Monitoring_Organizations

http://www.openingparliament.org/organizations