شفافیت برای ایران، نموداری تهیه کرده است که در آن، محورهای شفافیت پارلمان در کشورهای مختلف دنیا ذکر شده است. در ادامه می‌توانید این نمودار را مشاهده کنید.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

این اینفوگرافی بر اساس داده‌های زیر تهیه شده است.

کشور
(رتبه شفافیت)

اصول ناظر به شفافیت

دانمارک (1)

 • شفافیت کامل نسبت به بخش عمومی؛
 • تعهد نسبت به اعلام درآمدها و منافع مالی.

فنلاند (3)

 • اعلام داوطلبانه فعالیت‌های فراتر از نمایندگی پارلمان (چه دارای حقوق باشد و چه نباشد)؛
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی؛
 • شفافیت نسبت به رفتار (عملکرد) در پارلمان؛
 • تعارض منافع: سلب صلاحیت از وی در صورت در نظر گرفتن مسائلی در مرتبط با منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌ها.

سوئد (3)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع قراردادی و مالی؛
 • حضور نمایندگان در مباحثی که خود در آن دارای منافع هستند، ممنوع است.

هلند (8)

 • تعهد نسبت به اعلام مشاغل عمومی یا خصوصی، چه با حقوق و چه بدون حقوق؛
 • تعهد نسبت به درآمدهای فرای پارلمان، بالاتر از سقفی معین.

لوکزامبورگ (11)

 • تعهد نسبت به اعلام فعالیت‌های حرفه‌ای (چه با حقوق و چه بدون حقوق)
 • تعهد نسبت به اعلام همه حمایت‌های مالی

آلمان (12)

 • تعهد نسبت به اعلام هدایا با ارزش بالای 5000 یورو
 • تعهد نسبت به اعلام فعالیت‌های سابق
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی و شخصی
 • ارائه اطلاعات متعاقب اعلام منافع، که به صورت عمومی ارائه گردد.
 • تعهد نسبت به اعلام موقوفات[1] با ارزش بیشتر از 5000 یورو؛ رئیس جمهور بایستی موقوفات با ارزش بیشتر از 10هزار یورو را در کمتر از یکسال و به همراه مقدار و منبع موقوفه اعلام نماید.
 • تعهد نسبت به اعلام هدایا با ارزش بیشتر از 10 یورو برای اعضای دادگاه فدرال[2]، و 25 یورو برای نمایندگان.

انگلستان (14)

 • تعهد نسبت به افشای منافع مالی و غیر مالی؛
 • دریافت مزایای مالی به منظور پرسیدن سوال[3]، ممنوع است.

بلژیک (15)

 • محدودیت برخورداری از منابع مالی دولتی همزمان (1.5 برابر حقوق پارلمان)؛
 • لزوم ثبت و اعلام دارایی‌ها.

آمریکا (19)

 • ا تعارض منافع: رأی دهی توسط اعضاء در شرایطی که خود نسبت به آن مسئله دارای منافع فردی یا مالی هستند، مذموم است.
 • هدایا: دریافت هرگونه هدیه از سوی لابی‌گرها[4] و مأموران خارجی[5] که مبلغ آن بیش از 50 دلار آمریکا شود، ممنوع است.
 • سفر: محدودیت‌های فراوانی نسبت به سفرهایی که هزینه آنها توسط منابع خصوصی (همچنین لابی‌گرها) و نیز عوامل خارجی تأمین می‌شود، وجود دارد.
 • اطلاعات مالی: ارائه گزارش‌های مالی سالانه الزامی است، که این گزارش‌ها توسط کمیته‌های اخلاق مجلس سنا و مجلس نمایندگان[6] بررسی شده و بر اینترنت منتشر خواهد گردید.

ایرلند (21)

 • اعضاء بایستی همواره توسط کالای عمومی و نه هرگز توسط منافع خصوصی و یا فردی مورد هدایت قرار گیرند[7]؛

در این راستا اعضاء بایستی:

 • گزارش منافع[8] سالانه‌ای را ارائه کنند که بایستی در آن این موارد را قید کنند: درامدهای شغلی، سهام‌ها، مدیریت‌ها[9]، دارایی‌های غیرمنقول (زمین و مسکن و ساختمان)، هدایا، مجموع دارایی‌ها یا خدمات[10]، تسهیلات مسافرت، جایگاه پرداخت‌شده‌ای در قالب لابی‌گر[11]، و قراردادها با دولت. این گزارش بایستی در قالب «گزارش سالیانه منافع اعضاء[12]» منتشر گردد.
 • انتشار یک گزارش منفعت مادی[13] وقتی که وی در پارلمان یا کمیته‌ها صحبت کند، در جایی که از وجود چنین منفعتی آگاه باشد.
 • استفاده نکردن از اطلاعاتی که در فضای عمومی قرار ندارد، یا اطلاعاتی که بدلیل جایگاه دولتی وی در اختیارش قرار گرفته است، به منظور اهداف فردی یا اهداف جمعی دیگر.
 • گزارش هدایا با ارزش بیشتر از 650 یورو (به غیر از موارد استثناء)

فرانسه (22)

 • قانون مشخصی[14] پیرامون اعلام منافع مالی؛

اتریش (26)

 • عدم امکان حضور در برخی فعالیت‌های اقتصادی مشخص؛
 • الزام نسبت به اعلام استخدام در بخش خصوصی؛
 • شفافیت محدود نسبت به فعالیت‌ها.

استونی (28)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع اقتصادی؛
 • عضویت در سایر مشاغل دولتی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تجاری ممنون است.

پرتغال (33)

 • تعهد نسبت به اعلام درامدهای خصوصی؛
 • تعهد نسبت به اعلام دارایی‌ها و املاک؛
 • تعهد نسبت به اعلام مشاغل عمومی یا خصوصی، چه با حقوق و چه بدون حقوق؛

لهستان (38)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع اقتصادی؛
 • تعهد نسبت به هرگونه مشارکت و فعالیت اضافه (همچون فعالیت اقتصادی)؛
 • تعهد نسبت به اعلام هرگونه هدیه.

اسپانیا (40)

 • سوء استفاده از جایگاه نمایندگی پارلمان برای فعالیت‌های شخصی ممنون است.
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی یا غیرمالی؛
 • تعهد نسبت به اعلام دارایی‌ها.

اسلونی (43)

 • تعهد نسبت به اعلام دریافت هدایا؛
 • تعهد نسبت به گزارش دارایی‌ها در صورت تغییر.

لیتوانی (43)

 • اعضاء بایستی از تعارض منافع کاری و منافع شخصی خود جلوگیری کرده و نماینده منافع عموم باشند. اعضاء همچنین نبایستی به گونه‌ای رفتار کنند که عامه نسبت به عدم وجود چنین تعارضی تردید کند.
 • تعهد نسبت به اعلام منافع خصوصی؛
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی و دارایی‌ها؛
 • دریافت هرگونه پاداشی[15] ممنوع است، مگر در رابطه با فعالیت‌های خلاقانه.

مالتا (45)

 • هر حقوق و پاداشی به غیر از حقوق و پاداش[16] از پارلمان ممنون است.
 • تعهد نسبت به اعلام تخصص
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی
 • تعهد نسبت به اعلام مشارکت در سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی
 • دریافت هدایا به کلی ممنون است.

مجارستان (47)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع اقتصادی
 • تعهد نسبت به اعلام درآمدها
 • تعهد نسبت به اعلام دارایی‌ها

لتونی (49)

 • تعهد نسبت به گزارش منافع مادی؛
 • دریافت هدایا ممنون است.
 • Discretion in handling private data
 • دریافت قراردادهای دولتی یا امتیازهای انحصاری[17] ممنوع است.

جمهوری چک (57)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع؛
 • تعهد نسبت به اعلام فعالیت‌ها؛
 • تعهد نسبت به اعلام دارایی‌ها؛
 • تعهد نسبت به اعلام درآمدها؛
 • تعهد نسبت به اعلام هدایای دریافتی؛
 • تعهد نسبت به اعلام بدهی‌ها[18].

جمهوری اسلواکی (61)

 • تعهد نسبت به اعلام دارایی‌ها؛
 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی؛
 • تعهد نسبت به اعلام هرگونه اشتغال یا تصدی دولتی فراتر از نمایندگی.

رومانی (69)

 • تعهد نسبت به اعلام منافع مالی؛
 • ممنوعیت استفاده از جایگاه برای درامد شخصی و یا تبلیغات.

ایتالیا (69)

 • تعهد نسبت به گزارش هدایا؛
 • تعهد نسبت به گزارش دارایی‌ها؛
 • تعهد نسبت به گزارش هزینه‌ها و تعهدات قراردادی برای کمپین‌های انتخاباتی.

بلغارستان (77)

 • الزام نسبت به اعلام منافع مالی[19]؛
 • الزام نسبت به اعلام و اجتناب از تعارض منافع[20].
همچنین داده‌های خلاصه این اینفوگرافی در این فایل گردآوری شده است.

منابع

[1] Donations

[2] German Federal Council

[3] Raising Questions

[4] Lobbyists

[5] Foreign Agents

[6] House and Senate Ethics Committees

[7] Members are guided by the public good at all times and never by any private or personal interest.

[8] statement of interests

[9] directorships

[10] supplies of property or services

[11] remunerated position as a lobbyist

[12] Register of Members’ Interests

[13] a material interest

[14] Organic Law 11.3.1988

[15] remuneration

[16] remuneration

[17] concessions

[18] liabilities

[19] Obligation to declare financial interests

[20] Obligation to reveal and to avoid conflicts of interest