شاخص‌های اطلاعاتی متعددی هستند که وجود توأمان آنها می‌تواند عملکرد سالم مجلس شورای اسلامی را دلالت نماید. در ادامه تلاش گردیده تا این شاخص‌ها احصا و در یک جدول گردآوری و ارائه گردد. گفتنی است برخی از موارد مطرح شده قدری اجمالی و کلی هستند که با تفصیل آنها تعداد محورها براحتی از 100 عدد عبور خواهد کرد.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع شفافیت
بخش مجلس و پارلمان
منتشر کننده شفافیت برای ایران
 • نکته 1: در رابطه با بسیاری از این محورهای اطلاعاتی، در پست‌های متعددی از این وبسایت توضیحاتی ذکر گردیده است. برای دستیابی به آنها می‌توانید پرونده شفافیت مجلس و پارلمان را مشاهده کنید.
 • نکته 2: بدیهی است مبتنی بر هر یک از این شاخص‌ها، می‌توان وضعیت زمینه‌ای شفافیت، مشارت و نظارت در مجلس شورای اسلامی را ارزیابی کرد. نمونه اولیه این ارزیابی که مبتنی بر تعدادی معدود اما پر اهمیت از این شاخص‌ها صورت پذیرفته است، در این مطلب قابل مشاهده است.
 • نکته 3: لطفا نکات خود به منظور تکمیل یا اصلاح موارد مندرج در این جدول را ذیل همین مطلب به اشتراک بگذارید.

ناظر به فرایندی عملکردی تعداد
ستاد انتخابات کشور
 • شفافیت کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با انتخابات
 • تدوین اصول رفتاری انتخابات و نامزدهای انتخابات
 • ارائه ترکیب هزینه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات
 • اسامی مسئولین حاضر پای صندوق‌های رأی
 • ارائه آمار انتخابات (در قالب‌های ماشین‌خوان)
 • ارائه شفاف ادله رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان
 • اعلام عمومی تأییدات کلیه ناظران صندوق‌ها
7
نامزدهای انتخابات
 • منابع مالی انتخابات
 • جزئیات و ترکیب هزینه‌های انتخاباتی
 • افشای درآمدها و دارایی‌ها
 • افشای مشاغل و فعالیت‌های پیشین
 • مکتوب وعده‌های انتخاباتی
 • مکتوب مواضع هر نماینده نسبت به مسائل حائز اهمیت ملی (در حوزه‌های گوناگون)
6
نمایندگان
 • افشای حقوق و مزایای نمایندگی
 • افشای سفرها و مزایای مسافرتی
 • افشای هزینه‌ها و فعالیت‌های شاخص نمایندگی
 • افشای هدایای دریافتی
 • افشای منافع و تعارضات منافع احتمالی
 • ثبت و اعلام عمومی مواضع، صحبت‌ها، جهت‌گیری‌ها، سخنرانی‌ها، ...
 • توصیه‌نامه‌ها (عموما مکتوب)
 • پیگیری‌ها (عموما شفاهی)
 • مهمانان (به کمیسیون و غیر آن)
 • پیشنهاد طرح به مجلس
 • حمایت از طرح (البته کم ارزش است)
11
کمیسیون‌ها
 • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)
 • حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء
 • فهرست و مشخصات مهمانان جلسه
 • امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون‌ها (بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر)
 • مشروح نطق‌ها
 • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها
 • مشروح آراء نمایندگان
 • مصوبات و تصمیمات هر جلسه
 • کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع
9
صحن
 • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)
 • حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان
 • محل نشستن نمایندگان
 • مشروح نطق‌ها
 • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها
 • مشروح آراء
 • مشروح مصوبات
 • متن و مشخصات تذکرات
 • متن و مشخصات سؤالات
10
اداری مجلس
 • افشای بودجه، هزینه‌کردها و مسائل مالی مجلس
 • افشای کارکنان و حقوق و مزایای آنها
 • اعلام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان در مجلس
 • صفحه شفافیت مجلس
 • مسیر و لیست تماس به نمایندگان
 • روزنامه مجلس (گزارش مکتوب مهم‌ترین خروجی‌های مجلس)
 • تدوین اصول رفتاری نمایندگان مجلس
 • معماری مبتنی بر اصول صحن و کمیسیون‌ها (مروج انضباط و کارآمدی یا بالعکس)
 • اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای مجلس
 • برنامه‌های آموزشی مجلس (برای اقشار مختلف)، بصورت حضوری و غیرحضوری، پیرامون مجلس، فرایندهای قانون‌گذاری و ...
 • مسیرها و برنامه‌های بازدید حضوری از مجلس
11
قانون و سیاست‌گذاری
 • موضوع اصلی، موضوعات فرعی
 • چکیده رسمی قانون
 • اسامی کلیه افراد مشارکت کننده در تدوین طرح
 • ذکر هزینه‌های جانبی تدوین طرح (مطالعاتی، ...)
 • ذکر اهداف و مبانی هر قانون
 • ذکر دقیق اسناد بالادستی مرتبط
 • ذکر دقیق قوانین مکمل، متعارض در قانون
 • ذکر مجریان برای کلیه الزامات در قانون
 • ذکر مهلت‌های زمانی انجام قانون
 • ذکر جرائم مشخص عدم انجام قانون
 • ذکر دستگاه یا فرایندهای نظارتی لازم بر حسن اجرای قانون
 • ذکر شاخص‌های ارزیابی مشخص برای الزامات قانون
 • ذکر سایر مستندات و ضمائم تکمیلی قوانین
 • انجام و ذکر کلیه مستندات ناظر به RIA
 • درگاه‌های مشارکت مردم در عارضه‌یابی
 • درگاه‌های مشارکت مردم در پیشنهاد راه‌کار
 • درگاه‌های مشارکت مردم در انتخاب راه‌کار برگزیده
 • درگاه‌های مشارکت مجری، مردم و ذی‌نفعان در فرایند تدوین قانون
 • درگاه‌های مشارکت مردم در ارائه و ارزیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد
 • درگاه‌های مشارکت مردم در ارزیابی مبتنی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد
20
مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس
 • ارائه صفحه آمار (تعداد طرح‌ها و ترکیب وضعیت آنها، ترکیب جمعیتی مجلس به نسبت سال‌های مختلف/ ...)
 • صفحه چالش: ارائه مسائل مهم حاکمیتی در قالب مسابقات باز (مبتنی بر عقد جُعاله) / ارائه شفاف نتایج ارزیابی / ارائه شفافیت پیروز مسابقه
 • شفافیت کلیه پروژه‌های علمی، هزینه‌های آنان، اطلاعات مرتبط با مجریان، ...
 • اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با امور اداری این مراکز
 • تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها
 • سامانه ملی قوانین
 • وضعیت و زمان‌بندی سیر قانون +‌ تاریخ‌ها (ارائه به کمیسیون، طرح در کمیسیون،‌ ...)
 • پورتال داده باز مجلس
 • سرویس‌های ارائه اطلاعات در قالب API
 • سرویس‌های بارگیری اطلاعات (xls, csv)
 • سرویس‌های Widget
 • سرویس‌های RSS
 • سرویس‌های اشتراک محتوی (Email, SMS)
 • نرم‌افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطلاعات
13
فرایندهای تقنینی تکمیلی
 • مشروح مذاکرات شورای نگهبان
 • مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مشروح آراء اعضای شورای نگهبان
 • مشروح آراء اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مشخصات و مشروح مذاکرات جلسات تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین (اعضاء، هزینه‌های جلسات، کلیه مصوبات، ...)
5
سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس
 • حمایت مجلس و حاکمیت از سازمان‌های ناظر بر مجلس
 • آموزش و ترویج نظارت بر مجلس
 • بسترهای فرایندی، قانونی و فناورانه لازم برای نظارت بر مجلس
3

بروزرسانی؛ 12 اردیبهشت 1395:‌ به درخواست یکی از خوانندگان محترم، فایل این مطلب اضافه شد.

دریافت
عنوان: 90 شاخص اطلاعاتی نظارت بر مجلس
حجم: 22.2 کیلوبایت