حوزه شفافیت پارلمان، دولت و سازمانهای نظارتی Parliament, Government & Audit Organizations Scope
موضوع محتوای ترویجی Promotion Subject
جغرافیا آفریقا Africa Geography

نوع مطلب

چند رسانه ای Multimedia Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده GIZ GIZ Publisher

"برنامه حکمرانی خوب در امور مالی در آفریقا" برنامه ای است که موسسه GIZ از طرف وزارت اقتصاد و دارایی آلمان و با همکاری اتحادیه اروپا برای گسترش توسعه و ایجاد حکمرانی شفاف و پاسخگو در آفریقا ایجاد شده است. این کلیپ کوتاه به معرفی خلاصه ای از اهداف این موسسه میپردازد. بدون توجه به اهداف و فعالیتهای این موسسات در آفریقا، این کلیپ تصویر خوبی از نحوه عملکرد و همکاری افراد و نهادهای گوناگون برای ایجاد شفافیت در امور مالی حکومتها را به تصویر میکشد که فهم خوبی از نحوه عملکرد و افراد دخیل در این امور به شما میدهد.

برای دیدن این کلیپ، متن پیاده شده و خلاصه کلیپ به ادامه مطلب بروید...

در این کلیپ، با نشان دادن چند شخصیت فرضی، سعی  میکند تا ارتباط میان دولت، مردم، سازمانهای نظارتی و نمایندگان مردم را در پارلمان مشخص کند. در ادامه به معرفی شخصیتهای این کلیپ میپردازیم:

فاطیما و امانوئل: نشان دهنده مردم هستند، فاطیما دختری که میخواهد به مدرسه برود و امانوئل پدر فاطیما که ماهی فروش است و هر ساله به دولت مالیات پرداخت میکند و طبیعتا با پرداخت مالیات انتظار دارد تا هم مدرسه دخترش بهبود یابد و هم وضعیت جاده ها و مدارس درست شود.
جیمز: مامور دولت است که مالیات را از مردم جمع آوری میکند، او علاوه بر گرفتن مالیات وظیفه دارد تا دسترسی مردم به خدمات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده، میزان درآمد دولت ناشی از مالیات ها و ... را آسان کند.
لاندی: او در وزارت دارایی کار میکند و وظیفه دارد میزان درآمد دولت ناشی از مالیات ها را برآورد کند و سپس بودجه دولت را متناسب با آنها بسنجد و تخصیص دهد.
فریدریک: برای اینکه مشخص شود که آیا دولت توانسته است درآمدهای ناشی از مالیات خویش را در حوزه ای که برنامه ریزی کرده بوده است، بطور دقیق و کارآ مصرف کند یا خیر، فریدریک که در یکی از سازمانهای عالی حسابرسی کار میکند مسئول این نظارت است. هم چنین او و همراهانش پیشنهادهایی برای بهتر مصرف کردن درامدهای دولت به دولت میدهد. اما او نمیتواند از دولت سوال کند و یا دولت را مواخذه کند. این کار روزت است.
روزت که نماینده پارلمان است بر میزان بودجه تخصیص داده شده و نحوه مصرف آن در دولت میتواند نظارت داشته باشد و از دولت درخواست توضیح کند و دولت را مواخده کند. روزت وظیفه دارد تا گزارشها و بررسی های سازمانهای نظارتی را بطور مفصل و صریح در پارلمان به بحث بگذارد تا از درست مصرف شدن و بهینه عمل شدن درآمدهای دولت و همچنین پاسخگویی و شفافیت در دولت اطمینان حاصل کند.

متن پیاده شده کلیپ را میتوانید از اینجا (+) دانلود کنید.