وبسایت BallotPedia یک دایره المعارف از هر گونه اطلاعات از سیاست و انتخابات در ایالات متحده است. هر گونه اطلاعاتی نسبت به هر انتخاباتی و هر موضوعی که به امور حکمرانی و تقنینی که شهروندان به آن نیاز داشته باشند، در سطوح مختلف شهر، ایالت و یا فدرال را میتوان در این سایت پیدا کرد. این دانشنامه قسمتی از اطلاعات خود را بصورت ویکی (wiki) جمع آوری میکند، بدان معنا که هر کسی از کاربران میتواند به اطلاعات سایت در موضوعات مشخص اضافه کند، بعد از اضافه کردن اطلاعات، اعضای وبسایت اطلاعات را بررسی کرده تا از صحت و سقم آنها مطمئن شوند و سپس در صورت تایید بروی سایت قرار داده خواهد شد. 

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع معرفی Introductory Subject
جغرافیا آمریکا United States Geography
نوع مطلب وبسایت Website Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4Iran Publisher

از شعارهای این سایت این است که دموکراسی برتر آن دموکراسی است که بوسیله افزایش دانش و اطلاعات مردم بوجود بیاید و مردم را از این طریق توانمند سازد، به همین دلیل دانستن را حق مردم میداند و سعی میکند تا هر گونه اطلاعاتی را در زمینه سیاست ایالات متحده در اختیار کاربرانش قرار دهد.

اما این سایت چه مواردی را پوشش میدهد؟

انتخابات

 • اخبار انتخابات به تفکیک فدرال، ایالت و هر محله
 • راهنمای نحوه رای دهی برای شهرندان با توجه به قوانین متفاوت هر ایالت
 • انتخابات شورای شهر، انتخاب اعضای شورای مدارس، انتخاب شهردار و هر گونه انتخاباتی که در سطح ایالت رخ دهد همراه با لینکهای مرتبط و اخبار مربوطه به آن
 • ارائه تقویم از انتخاباتهای پیش رو
 • قوانین مربوط به انتخابات در هر ایالت
 • نحوه کاندیدا شدن در هر ایالت
 • احزاب موجود و فعالیت های انتخاباتی آنان و همچنین اطلاعات مالی مربوط به احزاب
 • جدول گزارش های مالی احزاب به عموم و جدول جریمه های دیرکرد ارائه گزارش
 • حدود و سقف  میزان کمک کردن به احزاب توسط افراد یا گروهها، برای مثال در ایالت فلوریدا برای هر کاندید در سطح ایالت حداکثر سه هزار دلار میتوان کمک کرد
 • تاریخچه ای از فعالیتهای هر کدام از نمایندگان فعلی ایالت
 • ...

سیاستهای فدرالی

 

اطلاع رسانی از تمامی سیاستهای دولت فدرال در سه حوزه قانون گذاری، قضایی و اجرایی. آگاهی بخشی نسبت به تمامی افراد مهم مشغول بکار در این بخش و ارائه آمارها و تحلیل های متناسب با هر کدام از حوزه ها.

سیاستهای ایالتی

اطلاع رسانی از تمامی سیاستهای هر ایالت در سه حوزه قانون گذاری، قضایی و اجرایی و تمامی امور و اخبار مربوط به این سه حوزه در هر ایالت نظیر انتخابات ها و قوانین تصویب شده و یا برنامه هایی که دولت ایالتی برای اجرا در نظر گرفته است.

سیاستهای محلی

در این بخش میتوان از اخبار محله خود در هر ایالت با خبر شوید، اخباری نظیر انتخابات هیئت رئیسه مدارس، اطلاعات مربوط به اداره شهری و مسائل آن، میزان  هزینه های شهری، اطلاعات مربوط به قاضیان و آراء آنان و امور اجرایی حکومتی مربوط به هر محله را میتوانید از این قسمت مشاهده کنید.

 

خط مشی های عمومی

در ا ین بخش خط مشی ها و سیاستهای حکومت در هر بخش بطور ساده توضیح داده شده است تا شهروندان از قانونگذاری ها و خط مشی هایی که دولت فدرال و همچنین دولت ایالتی برای آنان در نظر گرفته است آگاه شوند. علاوه بر این مردم توانایی مشارکت در امر قانون گذاری را نیز دارند و میتوانند در خط مشی گذاری ها نظر دهند و مشارکت کنند و خود برای ایالت و کشور خود تصمیم گیری کنند. این قسمت به بخش های مختلفی تقسیم شده است. اطلاع رسانی از آخرین اخبار خط مشی ها و در جریان قرار دادن شهروندان از اخبار مهم خط مشی ها و برنامه های مختلف حکومت در حوزه های مختلف از اهداف این بخش از وبسایت است:

 • خط مشی های بودجه

 • خط مشی های آزادی مدنی

 • خط مشی های آموزشی

 • خط مشی های انتخابات

 • خط مشی های انرژی

 • خط مشی های محیط زیست

 • خط مشی های حقوق و دستمزد